Dziś godzina rozmiar tekstu: - A + Mapa Strony  |  Kontakt

ue-btn1
GODOW banerek www1

gminazenergia

Turystyczny Portal Mapowy

Turystyczny Portal Mapowy

nasi-lokalni-tworcy

mieszkancy50

poprzednim miesiącu lipiec 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Informacja o języku migowym w Urzędzie Gminy Godów

Zobacz więcej >>

Statystyki:
Odwiedziny dziś:14
Odwiedziny wczoraj:285
W ostatnim tygodniu:599
W ostatnim miesiącu:5189
Wszystkich odwiedzin:795949

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia

herb Gminy_GodówStosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

                    w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

                  położonych w Godowie, przy ul. Piaskowej.

 

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:

jednostka ewidencyjna: Godów

obręb ewidencyjny: Godów

działka nr 1864/189 o pow. 0,0921 ha, symbol użytku - Bp

działka nr 1865/189 o pow. 0,0888 ha, symbol użytku – Bp

księga wieczysta: GL1W/00016480/4

 

Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558.

 

Zgodnie z ustaleniami w/w planu przedmiotowe działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla lokalizacji nowej zabudowy - symbol na planie „E57MN2”.

Na działkach ustanowiona jest nieprzekraczalna linia zabudowy w związku z przebiegiem terenu komunikacji – droga publiczna klasy „dojazdowa” - symbol na planie „E7KDD”.

Położone są w Godowie przy drodze gminnej – ulicy Piaskowej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Aktualnie działki nie są użytkowane, porośnięte trawą. Teren działek jest płaski, kształt korzystny do zabudowy, media w sąsiedniej działce drogowej gminnej.

 

Wartość rynkowa prawa własności działki oznaczonej nr 1864/189 stanowi kwotę 37.144,00 zł.

Cena: 37.652,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote).

 

Wartość rynkowa prawa własności działki oznaczonej nr 1865/189 stanowi kwotę 35.814,00 zł.

Cena: 36.322,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote).

 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wynikającą z wyżej powołanych punktów.

Osoby wymienione w punktach 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 23.10.2018 r. włącznie.

Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy Godów, przed upływem w/w terminu, oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Koszty związane ze sprzedażą gruntu ponosi nabywca.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 23).

 

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl , w dniach od 11.09.2018 r. do 02.10.2018 r.

Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w Nowinach Wodzisławskich.

 

MAPA

 Opublikowano: wtorek, 11, wrzesień 2018 08:17
zmień wygląd:

logo-rodo
logo-jakosc-powietrza

Kontakt z Urzędem


Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów

tel.: +48 32/ 476 50 65
tel./fax: +48 32/ 476 51 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Godziny urzędowania:
Pn: 7:00 – 17:00
Wt – Cz: 7:00 – 15:00
Pt 7:00 - 13:00

obywatel.gov.pl
Posterunek Policji
Planowane imprezy Relacje z imprez
Powrót do poprzedniej strony Powrót do góry strony Powrót do strony głównej transparent