Rozstrzygnięcie konkrsu "Łączymy z energią"

herb Gminy_GodówInformujemy, że został rozstrzygnięty nabór z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii, w którym otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

UWAGA! Po uzyskaniu szczegółowych informacji z Subregionu Zachodniego wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie o dalszych działaniach.

Wyniki - LINK

  • Drukuj

Opublikowano: czwartek, 23, maj 2019 08:51