Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Bezpieczeństwo/Bezpieczeństwo Ludności

Bezpieczeństwo Ludności

Tematyka podstrony

Jednym z ważniejszych zadań samorządu gminnego jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańcom. W wyniku przeprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem w ramach zarządzania kryzysowego, na terenie Gminy Godów zidentyfikowano szereg zagrożeń możliwych do wystąpienia w czasie pokoju, w stanie stałej gotowości obronnej państwa.

Na osobną uwagę zasługują zagrożenia generowane w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Będą one wynikać przede wszystkim ze skutków użycia przez przeciwnika broni konwencjonalnej oraz broni masowego rażenia (broni jądrowej, chemicznej, biologicznej) oraz z faktu przedostania się na teren gminy niezidentyfikowanych grup przestępczych i uchodźców (nielegalnych imigrantów).

System ochrony ludności gminy przed zagrożeniami oparty jest na zintegrowanym współdziałaniu służb ratowniczych oraz właściwie zorganizowanym systemie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Niebagatelną rolę odgrywa także powszechna samoobrona ludności, stąd tak ważne są materiały edukacyjne i szkolenia z przedmiotowego zakresu. Właściwie zorganizowany system jest w stanie zapewnić mieszkańcom gminy podstawowy poziom ochrony przed zagrożeniami.

Celem przedmiotowej podstrony jest przede wszystkim

  1. zapoznanie mieszkańców z podstawowymi zagrożeniami, które mogą pojawić się na terenie gminy,
  2. przekazanie informacji na temat komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych,
  3. opracowanie poradników i zaleceń dla mieszkańców, jak postępować w określonych sytuacjach zagrożenia i w jaki sposób walczyć z niebezpieczeństwem,
  4. rozpowszechnianie informacji nt. powszechnej samoobrony ludności wśród mieszkańców,
  5. zapoznanie mieszkańców z podstawowymi zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego itd.

Na stronie przedstawiono szczegółowy wykaz potencjalnych zagrożeń na terenie Gminy Godów oraz poradniki i zalecenia, jak tych zagrożeń unikać, jak z nimi walczyć i jak się przed nimi zabezpieczać. W serwisie zawarto także podstawowe informacje z zakresu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Ponadto udostępniono wykaz podstawowych telefonów alarmowych.

Mamy nadzieję, iż zawarte w naszym serwisie wskazówki i zalecenia przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

do góry