Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Dla przedsiębiorcy

Profilaktyka

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą (wytwórczą, produkcyjną, hodowlaną itp.) powinieneś mieć świadomość, że wcześniej podjęte przez Ciebie i zakład działania przygotowawcze i profilaktyczne mogą całkowicie lub w większości uchronić firmę przed stratami materialnymi w sytuacji wystąpienia określonego zagrożenia.

Podstawowe wskazówki

 1. Dokonaj analizy zagrożeń.
 2. Ustal, na jakie zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne narażona jest Twoja firma.
 3. Dokonaj analizy słabych punktów zakładu.
 4. Oceń, które obiekty, ich części lub kondygnacje są najbardziej zagrożone.
 5. Oceń, czy zagrożone są maszyny, urządzenia, materiały, a jeżeli tak, to które.
 6. Oceń, czy zagrożona jest dokumentacja.
 7. Wytypuj i przygotuj miejsca potencjalnej ewakuacji sprzętu i dokumentacji.
 8. Opracuj wewnętrzne procedury postępowania na wypadek zagrożeń, w tym powiadamiania właściwych służb o zagrożeniu.
 9. Zapoznaj z procedurami pracowników.
 10. Zainstaluj lub zorganizuj system alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach w zakładzie.
 11. Dokonaj przeszkolenia załogi i zespołów pracowniczych, w tym z zakresu prowadzenia akcji ewakuacyjnej.
 12. Ubezpiecz zakład od strat na wypadek zidentyfikowanych uprzednio zagrożeń.

Ewakuacja mienia

Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów (maszyn, urządzeń, produktów itd.) oraz ważnych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku wystąpienia zidentyfikowanego zagrożenia (pożaru, podtopienia, powodzi itp.).

Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności, zalicza się:

 • pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia,
 • pomieszczenia sąsiednie (w pionie i w poziomie), ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów pożarowych,
 • pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na zalanie w czasie akcji gaśniczej,
 • pomieszczenia zagrożone podtopieniem lub zalaniem w przypadku powodzi, ulewnych deszczów itp.

Mienie należy przenieść do wyznaczonych uprzednio miejsc bezpiecznych. Ewakuowane przedmioty i dokumenty należy układać w ten sposób, aby nie były narażone na zniszczenie lub uszkodzenie.

do góry