Inspektor ochrony danych

Zarządzeniem nr 120.12.2018 Wójta Gminy Godów w Urzędzie Gminy Godów wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję IOD pełni pracownik Urzędu - Daniel Wodecki.

Dane kontaktowe:

tel. 32 476 50 65, w. 27

e-mail: daniel.wodecki@godow.pl

do góry