Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Na sezon letni

Jak przetrwać upały

W ostatnich latach poważny problem, szczególnie dla osób starszych, stanowią upały. Dlatego wiedza o tym, jak postępować i radzić sobie w okresie letnim, w szczególności w czasie upałów, jest niezwykle cenna. 

Link do praktycznego poradnika "jak przetrwać upały"

Skan poradnika "jak przetrwać upały"

Poradnik ma na celu przekazanie podstawowych informacji na temat typowych zagrożeń sezonu letniego, które mają miejsce na przełomie II i III kwartału, najczęściej w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu. Poradnik jasno i w sposób przejrzysty opisuje sposoby postępowania na wypadek wystąpienia wysokich temperatur powietrza oraz wskazuje podstawowe metody profilaktyki i ochrony.

Zaopatrzenie Gminy Godów w wodę

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania własne gminy oznaczające zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Zadania wyszczególnione w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy zaliczają się do objętych pojęciem gospodarki komunalnej "zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych".

Gmina realizuje wskazane zadania za pośrednictwem przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Głównym administratorem sieci wodociągowej na terenie Gminy Godów jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15, które obsługuje wszystkie sołectwa gminy. PWiK dostarcza wodę do ok. 95 % nieruchomości. Drugim administratorem sieci wodociągowej jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji dla sieci zasilającej ok. 30 budynków na terenie sołectwa Gołkowice. Źródłem zaopatrzenia w wodę pitną z sieci wodociągowej jest zbiornik w Goczałkowicach, oddalony od północno-wschodniej granicy gminy o ok. 30 km. Woda dostarczana jest do wszystkich sołectw za pośrednictwem sieci wodociągów komunalnych, administrowanych przez PWiK. Istnieje techniczna możliwość awaryjnego zasilenia części obszaru gminy od strony miasta Jastrzębie Zdrój, poprzez sieć wodociągów eksploatowanych przez JZWiK.

W ten sposób Gmina Godów spełnia zapis ustawowy polegający na zapewnieniu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Jednakże realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt odbiorca ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej. Mieszkańcy, którzy posiadają techniczną możliwość, sami odpowiadają za przyłączenie własnych budynków do sieci wodociągowej. Osoby, które nie dokonały przyłączenia i korzystają jedynie ze studni, narażeni są na deficyt wody w przypadku długotrwałych suszy.

Jak postępować w przypadku suszy

W związku z długotrwałymi upałami oraz brakiem opadów atmosferycznych może pojawić się problem suszy. Susza jest zjawiskiem, które w Polsce pojawia się corocznie.

W przypadku suszy obniża się poziom wody gruntowej, co może być uciążliwe dla osób, które korzystają wyłącznie z wody studziennej. W tym przypadku zaleca się samozaopatrzenie domowników w dostateczną ilość wody pitnej, najlepiej poprzez wyprzedzający zakup wody butelkowanej.

Przede wszystkim jednak zachęca się mieszkańców do podłączania swoich posesji do sieci wodociągowej.

Brak opadów negatywnie wpływa na zboża i uprawy, ponieważ ich plon obniża się z dnia na dzień. Aby skutecznie minimalizować negatywne skutki suszy trzeba systematycznie poprawiać żyzność gleb, zwłaszcza lekkich, głównie poprzez zwiększanie zawartości próchnicy, co prowadzi do wzrostu zasobów wody z opadów zimowych. Po drugie roślinie trzeba pomóc zbudować system korzeniowy, czemu sprzyja dobra struktura gleby.

Burze, nawałnice, gradobicia

Przygotowanie i zabezpieczenie przed zagrożeniami zasadniczo obejmuje:

 • ubezpieczenie mieszkania (domu),
 • ubezpieczenie samochodu, upraw polowych oraz innych składników majątku, potencjalnie narażonych na negatywne skutki gradobicia,
 • techniczne przygotowanie domu poprzez wzmocnienie niektórych elementów szczególnie narażonych na skutki gradu, np. rynien, lamp zewnętrznych, kolektorów słonecznych i innych urządzeń, które mogą ulec zniszczeniu.

Bądź przygotowany na wystąpienie burzy, nawałnic, gradu. W tym celu ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzęta gospodarskie, uprawy rolne od skutków burzy. W przypadku wystąpienia określonych szkód wykonaj zdjęcia powstałych zniszczeń, w celu ubiegania się o dofinansowanie lub odszkodowanie.

W przypadku zbliżającej się nawałnicy

Jeśli jesteś w domu:

 • zamknij okna,
 • usuń z parterów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,
 • pozostań w domu z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi,
 • w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane,
 • trzymaj pod ręką przygotowane latarki,
 • wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne oraz anteny,
 • w miarę możliwości wstaw samochód do garażu,
 • sprawdź drożność studzienek kanalizacyjnych i rowów,
 • zabezpiecz rynny i inne elementy budynku,
 • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,
 • uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód.

Jeśli jesteś w samochodzie

zatrzymaj się na poboczu i przeczekaj ulewę, unikaj zatrzymywania się pod drzewami, przewodami elektrycznymi itp.
Nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.

Znajdując się poza domem

pozostań tam, aż huragan przejdzie. Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.

Zwiększone zagrożenie pożarowe

Podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie pożarowe. Przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach, zachowaj szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć ognia.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Za nieprzestrzeganie wskazanych wyżej przepisów grożą surowe sankcje. Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń - kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5000 zł. Zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Bezpieczeństwo
pdf 2019-11-18 Jak przetrwać upały.pdf
ilość pobrań: 16
Jak przetrwać upały.pdf 220.95KB zobacz
pdf 2019-11-18 Skan poradnika "jak przetrwać upały".pdf
ilość pobrań: 24
Skan poradnika "jak przetrwać upały".pdf 650.85KB zobacz
do góry