Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Na wypadek powodzi

Przed wystąpieniem powodzi

 1. Dowiedz się w Urzędzie Gminy czy mieszkasz na terenie zagrożonym (zalewowym)?
 2. Czy miejsce twojego domostwa jest położone powyżej czy poniżej powodziowych poziomów wody?
 3. Czy i w jaki sposób publikowane będą ostrzeżenia o zagrożeniu powodziowym?
 4. Kiedy ogłaszane jest pogotowie i alarm przeciwpowodziowy?
 5. Jakie będą stosowane sposoby alarmowania na wypadek powodzi?
 6. Ubezpiecz siebie i mienie na wypadek powodzi, co pozwoli przynajmniej częściowo zrekompensować straty. Przechowuj polisy ubezpieczeniowe, inne dokumenty i wartościowe przedmioty w bezpiecznym miejscu.
 7. Jeżeli mieszkasz na terenie zagrożonym, zgromadź niezbędne materiały i narzędzia jak, łopaty, worki, piasek.
 8. Naucz domowników sposobu odłączania zasilania w energię elektryczną oraz odcinania dopływu gazu, naucz dzieci jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną.

Kiedy zagrożenie powodzią staje się realne (prawdopodobne)

 1. Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu uniknięcia cofania się wody z systemu kanalizacyjnego oraz systemu drenażowego, w ostateczności użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników.
 2. Rozpocznij układanie zabezpieczenia domu z worków wypełnionych piaskiem. W przypadku potrzeby zaopatrzenia w worki przeciwpowodziowe będą one do odbioru w remizach OSP na terenie gminy.
 3. Informuj Urząd Gminy oraz Ochotniczą Straż Pożarną o bezpośrednim zagrożeniu powodziowym, podając jednocześnie swój adres zamieszkania.

W czasie powodzi

 • w przypadku chwilowego znajdowania się na terenie bezpośrednio zagrożonym natychmiast przemieszczaj się w wyżej położone miejsca,
 • nie spaceruj na obszarach zalanych, ponieważ szybko przemieszczająca się fala o wysokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka,
 • jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki, przy czym do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego,
 • jeżeli samochodem wjechałeś na teren objęty powodzią, zawróć i jedź inną drogą,
 • bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią, drogi i mosty mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru pojazdu, nie przejeżdżaj przez wodę płynącą, nawet niewielki nurt wody potrafi porwać samochód,
 • jeżeli znajdujesz się na obszarze zagrożonym podtopieniem lub zalaniem, a twój samochód jest unieruchomiony, opuść go natychmiast i udaj się na najwyższe miejsce w terenie,
 • w domu przenieś wartościowe wyposażenie domowe z piwnic i parteru na wyższe piętra,
 • odłącz urządzenia elektryczne i nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie, wyłącz sieć gazową i wodociągową,
 • nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, które mogą być skażone,
 • napełnij wanny, zlewy i inne pojemniki czystą wodą, w przypadku, gdy istnieje ryzyko zanieczyszczenia wody pitnej i przemysłowej,
 • bądź przygotowany do ewakuacji,
 • jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) pomagaj!

Po powodzi

Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą one być skażone produktami ropopochodnymi, skażone innymi związkami chemicznymi, nieoczyszczonymi ściekami, zakażone bakteriami chorobotwórczymi itp. Mogą także znajdować się pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.

Przebywaj z dala od zalanych zabudowań. W czasie wchodzenia do tego typu budynków zachowaj szczególną ostrożność. Sprawdź, czy fundamenty zalanego domu nie mają pęknięć lub innych uszkodzeń, sprawdź ściany, podłogi, drzwi i okna, aby się upewnić, że budynek nie grozi zawaleniem, uważaj na poluzowane tynki i sufity. Zwróć uwagę na zagrożenie pożarowe, pęknięte lub nieszczelne przewody gazowe, zalane instalacje elektryczne, zalane piece i urządzenia elektryczne, materiały łatwopalne i wybuchowe.

Mieszkanie, narzędzia i sprzęt przydatne do dalszego użytkowania należy koniecznie zdezynfekować, gdyż wody powodziowe oraz naniesione zanieczyszczenia zawierają duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.

Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi. Po opadnięciu wód gruntowych stopniowo odpompuj zalane piwnice do około 1/3 pierwotnego poziomu wody codziennie, w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów.

Sprawdź, czy nie występuje ulatnianie gazu. Jeśli czujesz w powietrzu zapach gazu lub słyszysz bulgocący lub syczący odgłos, otwórz okno i szybko opuść budynek. Jeśli możesz zamknij dopływ gazu zewnętrznym, głównym zaworem i wezwij pogotowie gazowe z telefonu w sąsiednim domu. Jeśli wyłączyłeś dopływ gazu z jakiegokolwiek powodu, to może być on z powrotem włączony tylko przez fachowca.

Zwróć uwagę na uszkodzenia instalacji elektrycznej. Jeśli widzisz iskrzenie, zerwane lub przepalone przewody, albo gorące miejsca w instalacji, wyłącz zasilanie na głównej tablicy bezpieczników lub głównym wyłącznikiem prądu. Jeśli musisz wejść do wody, aby dostać się do tablicy bezpieczników, wezwij elektryka do pomocy.

Sprawdź uszkodzenia instalacji ściekowej i wodnej. Jeżeli podejrzewasz uszkodzenie odprowadzania ścieków, unikaj używania toalety i wezwij hydraulika. Jeśli uszkodzone są rury wodociągowe, powiadom przedsiębiorstwo wodociągowe i unikaj używania wody z kranów.

Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w celu złożenia wniosku i uzyskania odszkodowania. Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń, zarówno budynku, jak i wyposażenia,

Skontaktuj się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Godowie w celu uzyskania informacji o możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.

Zasady higieny na terenach powodziowych

Na terenach dotkniętych powodzią istnieje podwyższone ryzyko zakażenia chorobami przewodu pokarmowego (czerwonka, dur brzuszny, wirusowe zapalenie wątroby). Choroby te wywołują zarazki, które przedostają się do ustroju człowieka wraz z pożywieniem i wodą. Aby uniknąć tego typu zakażenia należy:

 • pić wodę tylko przegotowaną i ze wskazanych przez służbę sanitarno-epidemiologiczną ujęć,
 • pić mleko tylko przegotowane,
 • nie spożywać zalanych produktów żywnościowych,
 • myć bardzo dokładnie owoce przegotowaną wodą,
 • myć często ręce mydłem, zwłaszcza przed jedzeniem i przystąpieniem do przygotowania posiłków,
 • zachować drobiazgową czystość w toalecie,
 • poddać się szczepieniom ochronnym,
 • w przypadku zaburzeń jelitowych oraz stanów gorączkowych niezwłocznie zgłaszać się do najbliższej placówki służby zdrowia.

Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzać przed spożyciem. Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała oraz żywność, która miała kontakt z wodą powodziową jest wysoce szkodliwa dla zdrowia i należy ją bezwzględnie wyrzucić.

W razie zanieczyszczenia lub zmoczenia powierzchni wodoszczelnego opakowania żywności, po usunięciu z opakowań zanieczyszczeń, produkt może być spożyty, o ile opakowanie nie zostało uszkodzone i produkt nie wykazuje żadnych zmian.

Uwaga. W każdym przypadku wystąpienia biegunki, wymiotów, podwyższonej temperatury, bólów brzucha i tym podobnych objawów zatrucia pokarmowego bezzwłocznie zwróć się do lekarza.

Fala powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne, groźne dla zdrowia i życia ludzkiego. Zalaniu mogą uleć instalacje wodociągowe, studnie, zbiorniki z wodą. Po ustąpieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. Pod żadnym pozorem nie wolno pić wody z zalanych studni i nieszczelnych instalacji wodociągowych.

W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego, oczyścić, zdezynfekować i odkazić. Dopiero po zniszczeniu bakterii, w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, woda osiąga normy bezpieczeństwa dla zdrowia i ew. przydatność do spożycia. Odkażanie wody najlepiej przeprowadzać zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, używając to tego celu specjalne środki chemiczne wydane przez SANEPID.

Uwaga. Odkażanie niszczy w środowisku zewnętrznym drobnoustroje chorobotwórcze i ma na celu zapobieganie zakażeniom. Odkażanie nie usuwa jednak zanieczyszczeń chemicznych.

do góry