Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Po natrafieniu na niewybuch

Niewybuchy, niewypały

Materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej jest odporny na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji może zachować swoje właściwości wybuchowe.

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału, pocisk należy pozostawić na miejscu odnalezienia. Kategorycznie nie wolno przedmiotu odkopywać, podnosić, przenosić, tym bardziej wrzucać do ognia.

Informację o znalezieniu przedmiotu znależy niezwłocznie przekazać do Urzędu Gminy Godów lub na Policję. dane kontaktowe dostepne poniżej.

Dane kontaktowe (zgłoszenia incydentów)

Sposób zgłoszenia

Podczas rozmowy z dyspozytorem należy przekazać następujące informacje:

  • imię, nazwisko, nr telefonu,
  • dokładna lokalizacja znalezionego materiału wybuchowego (adres, ulica, nr domu),
  • termin wykrycia materiału,
  • imię i nazwisko oraz adres osoby, która wykryła materiał i może wskazać jego miejsce.

Interwencje

W ciągu 72 godzin od zgłoszenia informacji, na wskazane miejsce przybędzie patrol rozminowywania. Interwencje pilne, takie jak usuwanie przedmiotów niebezpiecznych w miejscach publicznych (szkoły, drogi publiczne, osiedla mieszkaniowe), realizowane są w terminie do 24 godzin. Po przybyciu patrol zabezpieczy teren i przystąpi do usuwania i unieszkodliwiania znalezionych przedmiotów wybuchowych.

Do czasu przybycia patrolu saperskiego niebezpieczny teren będzie zabezpieczony przez Policję.

do góry