Poradniki i zalecenia

Porady i wskazówki

Niniejszy dział zawiera wskazówki dla ludności informujące o tym, jak należy postępować w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi następstwami wystąpienia określonych zagrożeń, a w przypadku ich wystąpienia, jak minimalizować ich negatywne skutki.

Zastosowanie przedstawionych wyżej wskazówek i reguł postępowania pozwoli pomóc mieszkańcom gminy w przygotowaniach na wypadek wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń oraz wskaże kierunek działań, mających na celu przeciwdziałanie i unikanie zagrożeń, walkę z zagrożeniem oraz minimalizację ich negatywnego wpływu na otoczenie.

do góry