Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Powszechna Samoobrona Ludności

Podstawy prawne

Ogólne regulacje dotyczące powszechnej samoobrony ludności zawiera dział IV, rozdz. 4 (art. 168-173) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie zawiera nadal obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r., nr 91, poz. 421). Rozporządzenie to określa organizację, zasady i wymiar szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, zasady i tryb zwalniania od tego obowiązku, właściwości organów w tych sprawach oraz zasady i tryb postępowania w sprawach nakładania przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obowiązków w zakresie powszechnej samoobrony.

Definicja

Zgodnie z definicją "powszechna samoobrona ludności" to termin określający oddolną formę obrony narodowej, polegającą na samorzutnym, trwałym lub doraźnym organizowaniu się ludności w miejscu zamieszkania, dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Obowiązki

W ramach przygotowania do samoobrony mieszkańcy Gminy Godów posiadający obywatelstwo polskie mogą być zobowiązani do:

  1. przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego i indywidualnego;
  2. zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem;
  3. utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu i środków ochrony;
  4. utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych;
  5. wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym.

W związku z powyższym istotnego znaczenia nabiera proces szkolenia i edukacji ludności, w celu jej przygotowania do potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić na terenie Gminy Godów.

Szkolenie ludności

Obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony obejmuje każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolenia mają przygotować ludność do rozpoznawania i prawidłowego reagowania na występujące zagrożenia w miejscu zamieszkania oraz do wykonywania zadań z zakresu powszechnej samoobrony.

Szczegółowo zagadnienie szkolenia regulują:

Art. 168 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002, Nr 96, poz.850);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993, Nr 91, poz.421);
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela.

Urząd Gminy Godów prowadzi szkolenia mieszkańców gminy z zakresu powszechnej samoobrony głównie poprzez rozpowszechnianie broszur informacyjnych oraz publikacje na stronie internetowej. Do rozpowszechniania ulotek i broszur wykorzystuje się najczęściej gminną gazetkę „Jesteśmy”.

POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI W GMINIE GODÓW - PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Bezpieczeństwo
pdf 2019-11-26 Powszechna samoobrona ludności - poradnik.pdf
ilość pobrań: 43
Powszechna samoobrona ludności - poradnik.pdf 888.08KB zobacz
do góry