Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Środki ochrony ludności

Indywidualne środki ochrony

Indywidualne środki ochrony przed skażeniami i zakażeniami zabezpieczają przed bojowymi środkami chemicznymi, biologicznymi, pyłem promieniotwórczym oraz częściowo przed działaniem promieniowania cieplnego podczas wybuchów jądrowych. Należą do nich środki ochrony dróg oddechowych i środki ochrony skóry.

Maski

Środki ochrony dróg oddechowych to maski. Rozróżnia się dwa rodzaje masek przeciwgazowych: maski filtracyjne, których działanie polega na oczyszczaniu powietrza wdychanego z substancji szkodliwych, izolacyjne, które umożliwiają oddychanie powietrzem lub tlenem zawartym bądź wytworzonym w urządzeniach wchodzących w skład tych masek.

W przypadku skażenia, w razie braku przedmiotowych środków ochrony, można wykonać zastępcze środki ochrony dróg oddechowych przy użyciu mokrych ręczników, waty itd.

Środki ochrony skóry


Do ochrony skóry wykorzystuje się zasadniczo wojskową odzież ochronną, która składa się z płaszcza ochronnego, pończoch i rękawic ochronnych. Ponadto do ochrony skóry można wykorzystywać odzież ochronną lekką (do długotrwałych działań w terenie skażonym).

Zastępczymi środkami ochronnymi skóry mogą być:

  • fartuchy ochronne z tkanin podgumowanych i impregnowanych, skórzane i z tworzyw sztucznych,
  • wszelkiego rodzaju płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe z gumy lub podgumowane z płótna impregnowanego, tkanin z włókien sztucznych, folii,
  • kombinezony skórzane i ubiory z folii metalizowanej,
  • buty gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych,
  • okulary ochronne (przemysłowe, narciarskie, motocyklowe),
  • nakrycia głowy gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych.

Zbiorowe środki ochrony

Zbiorowe środki ochrony to budowle ochronne jak schrony, ukrycia, szczeliny przeciwlotnicze.

Schrony

Schron dla ludności cywilnej to zakryty obiekt, przeznaczony zasadniczo do ochrony ludzi i sprzętu technicznego przed środkami rażenia nieprzyjaciela. Schrony są odpowiednio wyposażone i chronią ludność przed bezpośrednim działaniem bomb, promieniowaniem, skażeniem chemicznym, pożarami. Każdy schron powinien być wyposażony w zapasowe wejścia i wyjścia z gazoszczelnymi i ognioodpornymi drzwiami hermetycznymi. Schrony powinny zawierać: sanitariaty, kanalizacje, punkty medyczne, umywalnie, oświetlenie, ogrzewanie, zapasy żywności i wody, własne źródło zasilania, sprzęt ratunkowy, środki łączności, radio na baterie, termosy, gaśnice, kilofy, łopaty, łomy. Urządzenia filtrowentylacyjne oczyszczają skażone powietrze z zewnątrz, usuwają powietrze zużyte prze osoby przebywające w obiekcie i wytwarzają odpowiednie nadciśnienie w systemie wentylacyjnym, aby do wnętrza budowli nie przeniknęło skażone powietrze. Schrony wykonuje się w czasie pokoju, podczas realizacji nowych inwestycji.

Ukrycia

Ukrycia służą krótkotrwałej ochronie ludności, są to głównie piwnice i podpiwniczenia. Ukrycia zlokalizowane są najczęściej pod budynkami mieszkalnymi, użyteczności publicznej, w zakładach pracy. Ukrycia mają służyć do krótkotrwałej ochrony ludności przed środkami konwencjonalnymi, pyłem promieniotwórczym, BST i TSP. Wentylację stanowią urządzenia takie jak w schronie. Ukrycia wyposaża się w ławki, zapas żywności i wody do picia, sprzęt gaśniczy i do odgruzowania, apteczkę, latarki. Ukrycia wykonuje się zarówno w czasie pokoju, zagrożenia jak i wojny. Wyróżnia się ukrycia typu I zabezpieczające przed czynnikami wybuchu jądrowego i typu II zabezpieczające przed opadem promieniotwórczym.

Szczeliny przeciwlotnicze

Szczeliny przeciwlotnicze chronią przed falą uderzeniową broni jądrowej, promieniowaniem cieplnym i przenikliwym oraz siłą rażenia broni konwencjonalnej. Stawia się je w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych. Ludność w szczelinach przeciwlotniczych musi posiadać środki ochrony dróg oddechowych i skóry. Szczeliny wykonuje się na polecenie władz w sytuacji zagrożenia.

Na terenie Gminy Godów typowe budowle ochronne nie występują, dlatego w razie zagrożenia należy wykorzystywać piwnice i inne pomieszczenia podziemne, odpowiednio wcześniej je przygotowując.

Zasady zachowania się w zbiorowych środkach ochrony ludności


Osoby przebywające w budowlach ochronnych mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania się służbom schronowym. Schrony można opuścić tylko po odwołaniu alarmu, na jednoznaczne polecenie tych służb.

Każdy znajdujący się w schronie powinien posiadać dokument tożsamości, a także w miarę możliwości leki, środki opatrunkowe, środki ochrony dróg oddechowych i skóry, zapas żywności i wody i inne najpotrzebniejsze rzeczy.

Do budowli ochronnych nie wolno zabierać substancji żrących, łatwopalnych, cuchnących i o drażniącym zapachu, a także ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla innych ludzi.

W schronie zabronione jest palenie papierosów, bieganie, wykonywanie czynności powodujących nadmierne zużycie tlenu, używanie otwartego ognia.

do góry