Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

W przypadku pożaru

Profilaktyka przeciwpożarowa

Najważniejsze to nie stwarzać warunków do powstania pożaru. W tym celu podajemy poniższe wskazówki i porady:

 • kontroluj piec centralnego ogrzewania i inne domowe źródła ogrzewania, usuń wszelkie nieprawidłowości,
 • regularnie dokonuj czyszczenia przewodów kominowych z zalegającej sadzy (zaleca się wykonywanie tej czynności co 3 miesiące), gdyż zapłon sadzy kominowej to jedna z głównych przyczyn pożarów domów,
 • ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, kominki, piecyki na drewno i węgiel),
 • zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.) przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem,
 • nie używaj kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania,
 • sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej,
 • nie włączaj naraz kilku urządzeń do jednego gniazda,
 • używaj rozgałęźników z bezpiecznikami,
 • utrzymuj instalacją odgromową w dobrym stanie,
 • zainstaluj w domu czujki dymu oraz wykrywacze pożaru i eksploatuj je zgodnie z instrukcją,
 • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi, przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji,
 • zapisz i zapamiętaj nr telefonu do straży pożarnej 998,
 • naucz dzieci, jak informować przez telefon o pożarze,
 • przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji, określ w domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznaj z nimi domowników, przetrenuj z rodziną taką ewakuację,
 • naucz członków rodziny, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych (głowa pochylona, pozycja pochylona lub na kolanach, oddychanie przez wilgotne ręczniki itp.).

Uwaga! Przechowując w mieszkaniu pojemniki z benzyną, rozpuszczalnikiem itp. ryzykujesz, gdyż do wybuchu wystarczy tylko iskra.

Sposób informowania dyspozytora

Każdy kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, wszcząć alarmowanie oraz powiadomić jednostkę ochrony przeciwpożarowej. Przekazując informację o zdarzeniu dyspozytorowi należy wyraźnie podać następujące informacje:

 1. miejsce zdarzenia (możliwie dokładny adres),
 2. ogólną charakterystykę pożaru (pożar lasu, zadrzewień, budynku itd.),
 3. charakterystykę zagrożonego terenu / obiektu (ilość kondygnacji budynku, dojazd, itp.),
 4. dokładne miejsce pożaru np. na parterze, piętrze,
 5. czy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,
 6. nazwisko i numer telefonu z którego się dzwoni - dyspozytor może zwrotnie zweryfikować zgłoszenie.

W razie pożaru należy

 • szybko powiadomić innych użytkowników obiektu, znajdujących się najbliżej miejsca potencjalnego zagrożenia,
 • zachować spokój, nie wpadać w panikę,
 • podjąć próbę gaszenia ognia przy użyciu hydrantów wewnętrznych, podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic, koców gaśniczych),
 • usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami palnymi, sprężonymi, naczynia z płynami łatwopalnymi oraz cenne materiały i urządzenia,
 • wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem,
 • nie otwierać bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.

Bezwzględnie nie wolno

 • gasić wodą palącego się tłuszczu,
 • gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.

Inne ważne zalecenia

 1. Gdy pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu zbadaj, czy drzwi są ciepłe. Jeżeli tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachując przez okno białym obrusem, prześcieradłem.
 2. Jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym NIE gaś wodą tylko ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką.
 3. Jeśli ubranie pali się na Tobie zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia.
 4. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować. Jeśli ogień rozprzestrzenia się i jego ugaszenie wydaje się niemożliwe, należy jak najszybciej opuścić zagrożony obszar i udać się najkrótszą drogą ewakuacyjną na zewnątrz budynku oraz powiadomić straż pożarną.
 5. Jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos gęstą tkaniną, okryj się czymś niepalnym i mokrym, przemieszczaj się tuż przy podłodze, ponieważ dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne.
 6. Opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników. Wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.
 7. Uwaga. Dzieci potrafią chować się przed ogniem w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.

Po pożarze

Jeżeli zamierzasz wejść do budynku po pożarze, powinieneś upewnić się, czy właściwe służby stwierdziły, że budynek jest bezpieczny. Nie należy włączać instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka. Gdy został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu z sieci zasilającej do budynku, w razie ponownego włączenia należy wezwać upoważnionego pracownika technicznego lub służbę gazowniczą. Należy zachować czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (p. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.

Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy opuścić dom. O konieczności opuszczenia domu powiadom Policję, aby zapewnić ochronę mienia. Zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, środki finansowe, karty bankomatowe).

Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy mieszkanie, dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.

Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.

Jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru, nie próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować ponowne zapalenie się zawartości.

do góry