Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Zabezpieczenie wody, żywności

Zabezpieczenie wody

Sieć wodociągową zabezpieczać będzie dostawca wody (PWiK, w części JZWiK) przez odcięcie poboru wody na okres niebezpiecznego skażenia w miejscu jej czerpania. Ponowny jej pobór nastąpi po ustąpieniu niebezpiecznego skażenia.

W związku z powyższym w przypadku zagrożenia skażeniem mieszkańcy powinni we własnym zakresie przygotować indywidualne zapasy wody nieskażonej, zdatnej do picia oraz zabezpieczyć indywidualne studnie domowe. Wodę do celów konsumpcyjnych należy przechowywać w szczelnie zamkniętych szklanych, metalowych lub plastikowych pojemnikach

Zabezpieczenie żywności

Gwarancją zabezpieczenia żywności przed skażeniem jest zastosowanie właściwych, szczelnych opakowań. Poniżej wymieniono możliwe opakowania ochronne.

Opakowania

Opakowania pyłoszczelne z materiałów twardych

  • puszki metalowe hermetyczne, które można szybko zmyć lub odkazić,
  • pojemniki szklane, słoje i butelki nie przepuszczające pary wodnej i gazu, umożliwiające przeprowadzenie ich sterylizacji,
  • pojemniki drewniane, skrzynki wyłożone pergaminem lub kilkoma warstwami papieru pakowego,
  • beczki drewniane,
  • hermetyczne beczki metalowe i z tworzyw sztucznych, zabezpieczające w należyty sposób żywność przed działaniem środków promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych.

Opakowania pyłoszczelne z tworzyw miękkich (hermetyczne, jak worki, torby itp.), z folii powlekanych, metalowych, tworzyw plastycznych i innych.

Opakowania pyłoszczelne papierowe, wielowarstwowe z wkładką parafinową lub z tworzyw sztucznych. Jeśli są umieszczone w pojemnikach zbiorczych, to w zasadzie spełniają swoje zadanie.

Lodówka

W warunkach domowych bardzo dobrym opakowaniem zbiorczym jest lodówka. Hermetyczność lodówki można zwiększyć za pomocą dodatkowych zasłon z folii lub ceraty na każdej półce.

Można też do tego celu przystosować szafkę lub szczelną piwnicę.

Wyjątkowo trwałego i hermetycznego opakowania wymagają takie produkty jak: sól, cukier, kasza, mąka, przetwory owocowe, produkty płynne, miękkie itp., gdyż w razie skażenia nie ma możliwości ich odkażenia.

Zabezpieczenie płodów rolnych

Niezebrane uprawy polowe w zasadzie będą pozostawione samoczynnemu odkażaniu. Skutki skażeń łagodzone będą odpowiednimi przedsięwzięciami agrotechnicznymi. W uprawach warzywnych należy wykorzystać do ochrony roślin tunele i przykrycia foliowe. Główny wysiłek należy skierować na ochronę przed skażeniami płodów rolnych i pasz już zebranych.

Ziarno i pasze należy z zasady przechowywać w zamkniętych i uszczelnionych pomieszczeniach. Na okres opadania pyłu promieniotwórczego zamyka się też wentylację. Zboża i siano w stogach i stertach powinny być przykryte np. słomą nieprzeznaczoną na paszę, wikliną, brezentem, folią. Wokół stogów wykopuje się rowki odpływowe. Rośliny okopowe oraz niektóre warzywa przechowuje się w kopcach przykrytych warstwą słomy i suchej ziemi (podobnie jak na okres zimowy). Najlepiej jednak przechowywać je w piwnicach.

 

do góry