Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Bezpieczeństwo/Jakość powietrza/Zalecenia, zakazy, kontrole

Zalecenia, zakazy, kontrole

Zalecenia dla mieszkańców Gminy Godów

W przypadku występowania lub ryzyka wystąpienia na obszarze Gminy Godów szkodliwych substancji w powietrzu w ilości przekraczającej dopuszczalne normy należy podejmować działania profilaktyczne, ukierunkowane z jednej strony na ograniczenie uwalniania do atmosfery szkodliwych substancji, gazów i pyłów, a z drugiej strony na ograniczenie przebywania na otwartym terenie, w szczególności ograniczenie aktywności fizycznej na powietrzu.

Po wprowadzeniu na terenie Gminy Godów II poziomu ostrzegania lub poziomu III (alarmu smogowego) zaleca się mieszkańcom gminy oraz osobom czasowo przebywającym na terenie gminy:

  1. ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni,
  2. stosowanie się do zaleceń lekarskich,
  3. unikanie przewietrzania pomieszczeń,
  4. korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej,
  5. ograniczenie prac powodujących zapylenie np. stosowania dmuchaw,
  6. ograniczenie prac wyburzeniowych,
  7. ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz,
  8. ograniczenie lub całkowitą rezygnację z udziału w imprezach w plenerze, w zawodach sportowych i zajęć na powietrzu (na zewnątrz),
  9. ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni,
  10. ograniczenie stosowania kominków (nie dotyczy kominków wyposażonych w system dopalania gazów powstałych podczas spalania drewna oraz nieruchomości, w których kominek stanowi jedyne źródło ogrzewania mieszkania).

Zakazy

Po wprowadzeniu na terenie Gminy Godów II poziomu ostrzegania lub poziomu III (alarmu smogowego) obowiązuje całkowity zakaz palenia na powierzchni ziemi pozostałości roślinnych z ogrodów, zakaz rozpalania ognisk, palenia trawy itp. Zakaz ten dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Gminy Godów, lecz nie dotyczy działań i czynności związanych z gospodarką leśną.

Kontrole

Jak wiadomo, każde wprowadzenie II lub III poziomu ostrzegania nakłada na Gminę obowiązek przeprowadzenia kontroli pieców, czyli instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej oraz kontroli w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Obowiązek ten jest „odgórny” i wynika z zapisów planu działań krótkoterminowych.

Niezależnie od powyższego, kontrole będą prowadzone na indywidualne zgłoszenia i interwencje mieszkańców. Minimalna ilość kontroli w trakcie trwania II poziomu ostrzegania to 2 kontrole w ciągu każdej doby trwania ostrzeżenia. Minimalna ilość kontroli w trakcie trwania III poziomu ostrzegania (alarmu smogowego) to 5 kontroli w ciągu każdej doby trwania alarmu. Kontrole przeprowadzane są przez pracowników Urzędu Gminy Godów z możliwą asystą Policji.

Uwaga. Zgodnie z przepisami za naruszenie przepisów w przedmiotowym zakresie i spalanie w piecach centralnego ogrzewania niedozwolonych paliw oraz odpadów mogą być nakładane kary. W związku z powyższym prosimy mieszkańców Gminy Godów o przestrzeganie przepisów w zakresie wykorzystywanych paliw w ogrzewaniu posesji oraz wyrozumiałość dla kontrolujących.

 

 

 

do góry