Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Dane ogólne

wykresy do danych statystycznych
Gmina Godów w liczbach:
•lokalizacja: Polska, woj. śląskie, powiat wodzisławski;
•siedziba gminy: Godów;
•status gminy: gmina wiejska, sołectwa - 7 (Godów, Gołkowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrbeńsko i Skrzyszów),
•położenie geograficzne: południowo-zachodnia część województwa śląskiego, najbardziej wysunięta na południe gmina powiatu wodzisławskiego.
•położenie administracyjno - gospodarcze: od zachodu graniczy z gminą Gorzyce, od północy sąsiaduje z miastem Wodzisław Śląski i gminą Mszana, od wschodu z miastem Jastrzębie-Zdrój, zaś wzdłuż całej południowej granicy gminy przebiega granica państwa z Republiką Czeską.
•ludność: 8.603 mieszkańców,  w tym miasto Bobolice - 3.846 mieszkańców (stan na 31.12.2021 r.);
•powierzchnia gminy: 38,08 km2;
•komunikacja: węzeł autostrady A1 zlokalozowany na obszarze gminy w miejscowości Łaziska (Węzeł Gorzyczki);
 
Organy administracyjne Gminy:
Władzę uchwałodawczą sprawuje Rada Gminy Godów.Rada Gminy składa się z 15 radnych wybieranych w głosowaniu powszechnym. Rada powołała 5 stałych komisji, są to: Komisja Rewizyjna, Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia, Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczącym Rady Gminy Godów jest Antoni Tomas.
Władzę wykonawczą sprawuje Wójt Gminy Godów. Od 2006 roku funkcję Wójta pełni mgr inż. Mariusz Adamczyk.   

Położenie geograficzne i środowisko naturalne:
Geograficznie Gmina Godów należy do Wyżyny Śląskiej, a w jej obrębie do Płaskowyżu Rybnickiego. Teren gminy jest pagórkowaty, poprzecinany malowniczymi dolinami czterech rzek: Olzy, Leśnicy, Szotkówki i Piotrówki.Godów jest gminą odznaczającą się wysokim udziałem terenów o wartościach przyrodniczych, na które składają się m.in. urozmaicona rzeźba terenu, wysokie walory przyrodnicze i estetyczne dolin rzecznych oraz mniejszych cieków stałych i okresowych, a także bogactwo szaty roślinnej. W parkach podworskich w Łaziskach i Godowie występuje liczne starodrzewie. Sołectwa poprzecinane są licznymi drogami i ścieżkami biegnącymi wśród zieleni do uroczych miejsc i zakątków.
Do atrakcyjnych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym terenów należą m.in. jar w Gołkowicach, las w Żabkowie, środowisko wodne w dolinie Olzy w Łaziskach, uroczysko w obrębie lasu przy granicy z Czechami w Łaziskach, fragment doliny rzeki Leśnicy oraz zadrzewione wzgórze w Podbuczu. 
Komunikacja: 
Gmina Godów posiada korzystny układ komunikacyjny ze względu na bliskość dwóch węzłów autostrady A1 (w tym jeden na terenie gminy) co stanowi dogodne połączenie z aglomeracją śląską (Katowice - 65 km) oraz aglomeracją ostrawską (Ostrawa - 30 km).Ogromnym sukcesem było umiejscowienie w Godowie dwóch obszarów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny te zlokalizowane są w strategicznych pod względem gospodarczym rejonach gminy, dobrze skomunikowanych, zapewniających przedsiębiorcom możliwość doboru właściwej lokalizacji do własnych potrzeb.

 

do góry