Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Ludność

Liczba mieszkańców gminy - stan na 31.12.2022 r.

Ogółem - 13533
Liczba kobiet - 6961
Liczba mężczyzn - 6572

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach:

Godów - 1829
Gołkowice - 4061
Krostoszowice - 1073
Łaziska - 1702
Podbucze - 194
Skrbeńsko - 996
Skrzyszów - 3678

Godów zamieszkuje ponad 13,5 tys. osób, co w zestawieniu z analogicznym okresem 2017 roku stanowi porównywalną liczbę mieszkańców (z 14 tys.). Zgodnie z ogólnoeuropejskim trendem społeczność regionu starzeje się — widać to w ujemnym przyroście naturalnym. W latach 2017-2021 wyniósł on średnio -1,46 osób na każdy tysiąc mieszkańców. Powiększanie się grupy społeczeństwa w wieku poprodukcyjnym (+1,2 p. p.) odbywało się w ciągu ostatnich 5 lat kosztem grupy osób w wieku produkcyjnym (-2,1 p. p.). Istotny jest jednak fakt, że wielkość grupy osób w wieku przedprodukcyjnym nie spadła, a odnotowała wzrost (+1,0 p. p.). W rezultacie, pomimo iż ludność Godowa starzeje się, napływ młodych osób gotowych do pracy nie powinien być mniejszy niż w ostatnich 5 latach.

Zgodnie z prognozą GUS dotyczącą ludności gmin powiatu wodzisławskiego do 2030 roku Godów będzie charakteryzował się tendencją wzrostową. W 2030 roku liczba ludności gminy wyniesie 14 204 mieszkańców. Przewidywane zmiany w demografii Godowa wykazują zatem cechy pozytywne w przeciwieństwie do wielu miast, powiatów, jak i regionu, gdzie będzie obserwowany ubytek ludności

Dużą zaletą Godowa jest bliskość jednego z większych w Polsce ośrodków akademickich - Katowic. Oba miasta dzieli zaledwie 72 km, a na korzystne położenie mają też wpływ opisane w innej części niniejszego dokumentu dobre połączenia transportowe. Stosunkowo niewielka odległość od stolicy województwa sprawia, że dostępny jest szeroki wybór wykwalifikowanych kadr, których sprowadzenie nie powinno stanowić wyzwania logistycznego.

W latach 2017-2021 średni udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 2,19%, w tym 2,21% w 2021 roku. W latach 2017-2019 odsetek bezrobotnych regularnie zmniejszał się. Trend ten odwrócił się w 2020 roku, lecz w 2021 roku nastąpił powrót do tendencji spadkowych. Wskazane poziomy są wyraźnie niższe od wskaźników województwa śląskiego, którego średnia wyniosła 3%, w tym 2,9% w 2021 roku.

do góry