Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Oferty inwestycyjne

 

 ikona nowa oferta

     Nowa oferta w przygotowaniu:

Gołkowice, Ulica 1 MAJA

Teren inwestycyjny znajdujący się we wschodniej części Gminy Godów - wzdłuż drogi powiatowej łączącej Gminę z Jastrzębiem-Zdrojem. Dostępna powierzchnia (aktualne oznaczenie PU - teren zabudowy produkcyjno-usługowej): ok. 9 ha. Dostępna powierzchnia (aktualne oznaczenie U - teren zabudowy usługowej): ok. 2 ha.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Godów (uchwała nr XXXVIII/276/2017)

Możliwość zwiększenia obszaru objętego oznaczeniem PU/U: TAK

Własność: osoby prywatne. Uzbrojenie terenu: woda, gaz, elektryczność, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna.

Lokalizacja miejscowość: Gołkowice ulica 1 Maja

Odległość od autostrady: 6 km od zjazdu w Mszanie

 W 2023 roku oddano do użytku nową dorgę dojazdową do tego terenu. Inwestycja obejmowała budowę drogi dwukierunkowej o dł. 600 m z włączeniem do drogi powiatowej nr 5037S ul. 1-Maja w Gołkowicach. Nowa droga kl. D o szerokości nawierzchni mineralno-asfaltowej 6m (pierwszy odcinek) w końcowym odcinku zwężona do 3,5m. Prace obejmowały budowę jezdni, wykonanie chodnika, poboczy, zjazdów indywidualnych, kanalizacji deszczowej, profilowanie rowów, przebudowę przepustu, budowę sieci oświetlenia ulicznego. Wartość dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.555.044,12 zł brutto

 

do góry