Strona główna/Invest in Godów/Położenie i infrastruktura

Położenie i infrastruktura

  • Gmina Godów - południowo-zachodnia części województwa śląskiego, powiat wodzisławski.
  • Odległość od Katowic - 65 km, odległość od Ostrawy - 30 km.
  • Powierzchnia - 38,08 km2, ludność - 13 tys. mieszkańców.
  • W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Godów, Gołkowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrbeńsko i Skrzyszów.
  • Gmina jest całkowicie zwodociągowana i zgazyfikowana, posiada dobrze rozwiniętą sieć teletechniczną oraz kanalizację sanitarną.
do góry