Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Konsultacje/Konsultacje społeczne/Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii (..)

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Godów na lata 2021-2027

7 Marca 2022

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Godów na lata 2021-2027 rozpoczęły się w styczniu 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XXVIII/171/2021 Rady Gminy Godów z dnia 25 styczna 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Godów na lata 2021-2027. Podstawą do opracowania dokumentu były analiza desk research oraz przeprowadzenie badań jakościowych w formie warsztatów tematycznych, moderowanych przez ekspertów.

Konsultacje i opiniowanie projektu Strategii przebiegało wielotorowo.  W terminie od 19 stycznia 2022r. do 25 lutego 2022r. odbyły się konsultacje społeczne głównych założeń projektu Strategii Rozwoju Gminy Godów na lata 2021-2027.

Proces został przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Godów z dnia 19 stycznia 2022 r. NR 0050.17.2022 w sprawie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Godów na lata 2021-2027. Zasięg terytorialny konsultacji obejmował wszystkie sołectwa Gminy Godów. Ogłoszenie zostało zamieszczone na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Godów www.godow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zaproszenie do udziału w konsultacjach zostało także zamieszczone w formie artykułu w  mediach społecznościowych.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu należało składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Godów lub elektronicznej na adres: .

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 maja 2021 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) projekt strategii podlega konsultacjom w terminie nie krótszym niż 35 dni.

Jednocześnie przesłano zapytania o opinię w sprawie projektu dokumentu do sąsiednich gmin, Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej KSSE, Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskiem, Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Ponadto przesłano informację o konsultacjach przesłano do jednostek organizacyjnych Gminy Godów.

Na zaproszenie do wyrażenia opinii i udziału w konsultacjach wpłynęły odpowiedzi sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz osób fizycznych.  Większość z nich wyrażało pozytywną opinię projektu. Uwagi do projektu wraz ze stanowiskiem do treści uwagi zawarto w załączniku nr 1.

 

 

                                                                                                                                                             /-/

                                                                                                                                                Tomasz Kasperuk

                                                                                                                                              Zastępca Wójta Gminy

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Konsultacje
docx 2022-03-07 Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Godów na lata 2021.docx
ilość pobrań: 18
Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Godów na lata 2021.docx 18.92KB -

do góry