Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Konsultacje/Konsultacje z jednostkami pożytku publicznego/Konsultacje społeczne w przedmiocie projektów zmian (..)

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektów zmian uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o nr uchwały XVIII/113/2020 z dnia 30 marca 2020r. oraz uchwały nr XVIII/112/2020 z dnia 30 marca 2020r.

10 Czerwca 2021

Wójt Gminy Godów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/113/2020 z dnia 30 marca 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany uchwały nr XVIII/112/2020 z dnia 30 marca 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów..

Konsultacje trwają od dnia 10 czerwca 2021r. do 17 czerwca 2021r. komórką organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Inwestycji, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Kumunalnej - tel. 324765065 wew. 15.

Treść projektów uchwał i formularz do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Wypełniony formularz do zgłaszania uwag i wniosków należy przesłać drogą elektroniczną na adres

Z-ca Wójta Gminy Godów
/-/ Tomasz Kasperuk

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Konsultacje z jednostkami pożytku publicznego
pdf 2021-06-10 Zarządzenie konsultacje.pdf
ilość pobrań: 136
Zarządzenie konsultacje.pdf 196.79KB zobacz
pdf 2021-06-10 Formularz_do_zglaszania uwag dla 2 zmian uchwał.pdf
ilość pobrań: 93
Formularz_do_zglaszania uwag dla 2 zmian uchwał.pdf 114.23KB zobacz
pdf 2021-06-10 uchwała zmiana regulaminu bio.pdf
ilość pobrań: 110
uchwała zmiana regulaminu bio.pdf 207.87KB zobacz
pdf 2021-06-10 uchwała zmiana szczegółowego sposobu świadczenia uslug komunalnych.pdf
ilość pobrań: 99
uchwała zmiana szczegółowego sposobu świadczenia uslug komunalnych.pdf 198.42KB zobacz

do góry