Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Konsultacje/Konsultacje z jednostkami pożytku publicznego/Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i (..)

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektów uchwał dotyczących zmian w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godów

10 Czerwca 2020

Wójt Gminy Godów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektów uchwał w sprawie:

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Godów, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

- ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się z terenu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Godów.

Konsultacje trwają od dnia 10 czerwca 2020 r. do dnia 17 czerwca 2020r.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - tel. 32 4765065 wew. 28 lub 15.

Treści projektów uchwał i zarządzenie wraz z formularzami do zgłaszania uwag są dostępne poniżej.

Wypełniony formularz do zgłaszania uwag należy przesłać drogą elektroniczną na adres gmina@godow.pl z zapisem w temacie wiadomości „Konsultacje” lub złożyć pisemnie w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów pokój nr 15 w terminie do dnia 17 czerwca 2020 r.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Konsultacje z jednostkami pożytku publicznego
pdf 2020-06-10 Zarządzenie w sprawie konsultacji dla uchwał dotyczacych zmian w gospodarce odpadami komunalnymi.pdf
ilość pobrań: 205
Zarządzenie w sprawie konsultacji dla uchwał dotyczacych zmian w gospodarce odpadami komunalnymi.pdf 519.15KB zobacz
pdf 2020-06-10 Uchwała w sprawie ustalenie metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
ilość pobrań: 249
Uchwała w sprawie ustalenie metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 233.63KB zobacz
pdf 2020-06-10 Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek.pdf
ilość pobrań: 221
Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek.pdf 224.28KB zobacz
pdf 2020-06-10 Uchwała w sprawie zwolnienia właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
ilość pobrań: 303
Uchwała w sprawie zwolnienia właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 220.99KB zobacz

do góry