Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Konsultacje/Konsultacje z jednostkami pożytku publicznego/Wyniki przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie (..)

Wyniki przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2021-2022

22 Grudnia 2020

W dniu 11 grudnia 2020r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej www.godow.pl został zamieszczony projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2021-2022”.
W ogłoszeniu o konsultacjach podano sposoby zgłaszania opinii do przedmiotu konsultacji, tj drogą elektroniczną na adres gmina@godow.pl w terminie do 18 grudnia 2020r.

We wskazanym powyżej terminie nie wpłynęła żadna opinia w przedmiocie konsultacji.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

W związku z powyższym konsultacje uległy zakończeniu.

Godów, dnia 21 grudnia 2020r.

 

Z-ca Wójta Gminy Godów
/-/ Tomasz Kasperuk

do góry