Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Konsultacje/Konsultacje z jednostkami pożytku publicznego/Wyniki przebiegu konsultacji w dniach od 21 sierpnia 2020 (..)

Wyniki przebiegu konsultacji w dniach od 21 sierpnia 2020 r. do 27 sierpnia 2020 r. w zakresie projektu uchwały.

3 Września 2020

W dniach w dniach od 21 sierpnia 2020 r. do 27 sierpnia 2020 r. trwały konsultacje na podstawie ogłoszenia Wójta Gminy Godów w zakresie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego.

We wskazanym powyżej terminie nie wpłynęła żadna opinia w przedmiocie konsultacji.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

W związku z powyższym konsultacje uległy zakończeniu.


Zastępca Wójta Gminy Godów

/-/ Tomasz Kasperuk

do góry