Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Apel do właścicieli czworonogów - sprzątajcie po swoich (..)

Apel do właścicieli czworonogów - sprzątajcie po swoich pupilach

16 Listopada 2023
Apel do właścicieli czworonogów - sprzątajcie po swoich pupilach

W związku z docierającymi do Urzędu Gminy sygnałami, przypominamy o często zapominanym obowiązku właścicieli czworonogów, jakim jest sprzątanie po psie podczas ich wspólnych spacerów.

 

 

Regulacje prawne

W Polsce tę kwestię regulują uchwały gminne, które wprowadzają regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie.

Zgodnie z obowiązującym prawem każda gmina uchwala własny regulamin określający obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. Jego celem jest m.in. ochrona przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku wspólnego. Na terenie Gminy Godów obowiązuje uchwała Rady Gminy Godów z dnia 30 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, która w rozdziale 6, określa obowiązki właścicieli zwierząt domowych.

Sprzątanie po własnym czworonogu jest konieczne we wszystkich miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone.

Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na niesegregowane zmieszane odpady komunalne. Każdy właściciel psa podczas spaceru z psem powinien być zaopatrzony w woreczek bądź papierową torebkę, aby móc niezwłocznie posprzątać jego odchody. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie osób korzystających z pomocy psów przewodników.

Do kogo jednak należy obowiązek posprzątana psich odchodów, jeśli nie zrobi tego jego właściciel?

Wówczas, musi się tym zająć właściciel terenu lub zarządca nieruchomości, a także zgodnie z art. 5 ust. pkt.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości przyległej do którego należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

do góry