Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Apel o przyłączanie do sieci wodociągowej

Apel o przyłączanie do sieci wodociągowej

28 Czerwca 2022
Apel o przyłączanie do sieci wodociągowej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Godów

W okresie letnim, w związku z niedoborem opadów atmosferycznych, bardzo często dochodzi do zjawiska suszy. Prowadzi do obniżenia poziomu wód gruntowych i niedoboru wody w studniach przydomowych. W konsekwencji, mieszkańcy, którzy korzystają wyłącznie z wody w studniach, narażeni mogą być na długotrwały deficyt wody.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania własne gminy obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Zadania wyszczególnione w art. 7 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy zaliczają się do zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Podmiotem, któremu Gmina Godów powierzyła na swym terenie wykonywanie zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim (ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski). PWiK to główny administrator sieci wodociągowej na terenie Gminy Godów, który obsługuje wszystkie sołectwa. PWiK dostarcza wodę do ok. 95 % nieruchomości. Drugim administratorem sieci jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój) - dla sieci zasilającej część budynków na terenie sołectwa Gołkowice.


Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych (sieci) ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a następnie dostarczać wodę. W ten sposób Gmina Godów spełnia zapis ustawowy polegający na zapewnieniu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Jednakże to mieszkańcy gminy sami odpowiadają za przyłączenie własnych budynków, posesji do sieci wodociągowej. Mając na uwadze powyższe, apeluję do mieszkańców, którzy korzystają wyłącznie z wody w studniach, o jak najszybsze podłączenie posesji do sieci wodociągowej. Pozwoli to na stałe zaopatrzenie posesji w wodę oraz uniknięcie jej niedoboru w przypadku wystąpienia zjawiska suszy.

Wójt Gminy Godów

(-) Mariusz Adamczyk

do góry