Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Dofinansowanie do utylizacji wyrobów azbestowych w Gminie (..)

Dofinansowanie do utylizacji wyrobów azbestowych w Gminie Godów

15 Lipca 2020
Dofinansowanie do utylizacji wyrobów azbestowych w Gminie Godów

Wzorem lat ubiegłych, Urząd Gminy Godów informuje o możliwości składania deklaracji na uzyskanie dotacji do kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych w 2021 roku.

 

 

Z dotacji pochodzącej ze środków własnych gminy będą mogli skorzystać właściciele, których nieruchomości zostały ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Godów na lata 2012-2032”.


Zgodnie z w/w programem, dofinansowaniem mogą zostać objęte budynki, na których znajdują się elementy zawierające wyroby azbestowe. Nie prowadzi się dofinansowania do azbestu zdeponowanego na posesji.
Dotacja będzie obejmowała wyłącznie pokrycie kosztów demontażu, zbiórki, transportu i utylizacji azbestu w wysokości do 800,0 zł/tona.

 

Deklaracja powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania właściciela budynku i tel. kontaktowy
  • rodzaj budynku (mieszkalny, gospodarczy), jego adres oraz nr działki ewidencyjnej na której znajduje się remontowany budynek
  • rodzaj eternitu (falisty, płaski)
  • orientacyjną powierzchnię dachu pokrytą eternitem
  • planowany termin wymiany pokrycia (miesiąc)
  • rodzaj nowego pokrycia dachowego.

 

Deklaracje są do pobrania w Urzędzie Gminy Godów w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i należy je składać w siedzibie Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

 

Zobacz także: Uchwała Nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Godów w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych

 

do góry