Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu (..)

Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu "Łączymy z energią..." - aktualizacja 30.03.2021

22 Lutego 2021
Nabór uzupełniający ciągły w ramach projektu

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Łączymy z energią…”. Dla wnioskodawców dostępne są ograniczone rodzaje i ilości instalacji (przypisane do każdej gminy).

UWAGA!
Ilość i rodzaj dostępnych instalacji jest aktualizowana minimum raz na dwa tygodnie. Na dzień 16 marca 2021 r. brak dostępnych instalacji dla mieszkańców Gminy Godów.

 

O projekcie
Projekt „Łączymy z energią…” został zainicjowany w marcu 2018 r., kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po otrzymaniu dofinansowania w 2019 r. przystąpiono do realizacji. W związku z rezygnacjami niektórych uczestników zwolniły się miejsca w ramach projektu. Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła, montażem instalacji fotowoltaicznej lub montażem pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

 

Uprawnieni do złożenia wniosku:

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie 10 gmin: Gminy Godów, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Krzyżanowice, Gminy Marklowice, Miasta Pszów, Miasta Racibórz, Miasta Rybnik, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Żory.
Warunkiem jest dostępność instalacji w danej gminie. Ilość i rodzaj dostępnych w naborze instalacji będzie aktualizowana minimum raz na dwa tygodnie.

Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

 

Rodzaje instalacji objętych grantami

Wnioskodawca dokonuje wyboru jednej technologii pod warunkiem jej dostępności spośród:

 • instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp,
 • instalacji powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u. o mocy grzewczej do 3 kW i pojemności zasobnika do 300 litrów,
 • instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 20 kW i od 20 kW do 30 kW.

Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii pod warunkiem ich dostępności w następujących konfiguracjach:

 • instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła na cele c.w.u.,
 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet.

Maksymalna możliwa do pozyskania przez Grantobiorcę kwota grantu na poszczególną instalację wynosi:

 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy nie mniejszej niż 3 kWp (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8kWp - 4.700,00 zł netto/kWp (łącznie nie więcej niż 14.100,00 zł netto),
 • Instalacja powietrznej pompy ciepła o mocy grzewczej do 3,0 kW i pojemności zasobnika do 300l - 7.500,00 zł netto,
 • Instalacja kotła na pelet o mocy od 10 - 20kW - 15 000,00 zł netto,
 • Instalacja kotła na pelet o mocy od 20 - 30kW - 17 500,00 zł netto.

W przypadku łączenia instalacji (wymiany kotła z instalacją PV lub montażu pompy ciepła do c.w.u. z instalacją PV) kwoty grantów sumują się.

 

W ramach naboru dostępne są dla wnioskodawców z poszczególnych gmin ograniczone rodzaje i ilości instalacji - wykaz dostępnych instalacji znajduje się w załączniku.

 

Forma wsparcia

Grant jest wypłacany jako refundacja poniesionych wydatków, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania zgodnie z regulaminem i umową oraz po akceptacji złożonego wniosku o wypłatę grantu.

 

Warunki złożenia wniosku

 1. Wnioskodawcą może być właściciel, współwłaścicielem lub użytkownik wieczysty domu jednorodzinnego w na terenie jednej z dziesięciu wskazanych gmin.
 2. Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu (wzór poniżej).
 3. Wnioskodawca musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie i złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru - dokumenty są dostępne w załącznikach poniżej, tj.:
 • Wypełniony i podpisany wniosek
 • Klauzula informacyjna
 • Karta weryfikacji technicznej (kopia)
 • inne załączniki, tj. oświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa.

O kolejności na obu listach będzie decydować data wpływu kompletnego wniosku do Biura Związku (w przypadku uzupełnień/wyjaśnień liczy się data wpływu ostatniego uzupełnienia danego wniosku) pod warunkiem spełniania kryteriów formalno-prawnych i technicznych. W sytuacji identycznej daty wpływu o kolejności zdecyduje godzina wpływu. W przypadku dużej liczby chętnych powstanie lista rezerwowa.

Złożonym wnioskom zostaną nadane numery ewidencyjne, o których Wnioskodawcy zostaną powiadomieni przez pracowników Biura drogą mailową lub telefoniczną.

Wnioski niekompletne zostaną odrzucone bez możliwości ich uzupełnienia przez Wnioskodawcę.

Za wnioski niekompletne uznaje się wnioski, które nie mają załączonej karty weryfikacji technicznej. Pozostałe elementy wniosku mogą być uzupełnione po jednokrotnym skutecznym wezwaniu do uzupełniania w terminie wskazanym przez Grantodawcę. Wezwanie do uzupełnienia przeprowadzone będzie drogą telefoniczną lub e-mailową na podstawie danych zawartych we wniosku. Biuro Związku zastrzega, że może się zwrócić o dodatkowe wyjaśnienia w związku z przedłożonymi dokumentami.

 

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu

Nabór Grantobiorców w ramach naboru uzupełniającego prowadzony będzie w okresie od 22 lutego 2021 r. Informacja o zakończeniu naboru zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu. Wnioski, złożone przed lub po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej

 • bezpośrednio w siedzibie Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik (II piętro) - w godzinach funkcjonowania biura tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.
 • lub w formie papierowej - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora na adres Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik (decyduje data i godzina wpływu do biura).

Informacje dot. naboru można uzyskać telefonicznie lub mailowo u Lokalnego Specjalisty ds. zarządzania projektem - dla Gminy Godów: Pani Adriana Piwońska tel. 576 876 296, e-mail: - dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 11:00.

Kategoria: Powiązane pliki [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-02-22 Regulamin aktualny 18.02.2021r.pdf
ilość pobrań: 181
Regulamin aktualny 18.02.2021r.pdf 376.1KB zobacz
pdf 2021-02-22 Zasady naboru uzupełniającego ciągłego uczestników w ramach projektu.pdf
ilość pobrań: 149
Zasady naboru uzupełniającego ciągłego uczestników w ramach projektu.pdf 106.26KB zobacz
pdf 2021-02-22 Wniosek o przyznanie grantu - wzór.pdf.pdf
ilość pobrań: 145
Wniosek o przyznanie grantu - wzór.pdf.pdf 286.68KB zobacz
docx 2021-02-22 Wniosek o przyznanie grantu - wzór.doc.docx
ilość pobrań: 65
Wniosek o przyznanie grantu - wzór.doc.docx 25.45KB -
pdf 2021-02-22 Karta weryfikacji technicznej - wzór.pdf.pdf
ilość pobrań: 152
Karta weryfikacji technicznej - wzór.pdf.pdf 178.15KB zobacz
docx 2021-02-22 Karta weryfikacji technicznej - wzór.doc.docx
ilość pobrań: 50
Karta weryfikacji technicznej - wzór.doc.docx 29.54KB -
pdf 2021-03-17 Ilosc-i-rodzaj-instalacji-aktualizacja-16.03.2021-2 (1).pdf
ilość pobrań: 111
Ilosc-i-rodzaj-instalacji-aktualizacja-16.03.2021-2 (1).pdf 104.45KB zobacz

do góry