Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Nabór uzupełniający do projektu grantowego pn. (..)

Nabór uzupełniający do projektu grantowego pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Godów"

1 Lipca 2021

Gmina Godów ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Godów" dofinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.
Rekrutacja do projektu została przeprowadzona w 2020r., nabór uzupełniający ogłaszany jest z uwagi na rezygnację jednego z uczestników projektu.
O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje przyznana punktacja zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie (nie kolejność zgłoszeń). W przypadku większej liczby wniosków zostanie sporządzona lista uzupełniająca, z której w razie rezygnacji uczestnika projektu Grantodawca będzie kwalifikował do wsparcia zgodnie z przyznaną punktacją.

Projekt dotyczy udzielania grantów na demontaż z budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest oraz transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych.
Realizacja projektu planowana jest do grudnia 2022r.
Termin składania wniosków: od 1 lipca 2021r. dnia 2 sierpnia 2021r.
Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - w godzinach pracy urzędu. Wniosek można także przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu 32 4765 065 wew. 33 lub 43

Regulamin naboru i realizacji projektu oraz zwory dokumentów dostępne w zakładce: Dla mieszkańca / Ekologia / Dotacje i dofinansowania / Azbest

do góry