Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego o wydanej decyzji (..)

Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego o wydanej decyzji Nr 003/20 z dnia 8 października 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach”

8 Stycznia 2021

OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO
Nr WAB.6740.1.0002.2020 z dnia 4 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 003/20 z dnia 8 października 2020 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach”, która realizowana będzie w obrębie Gołkowice, w jednostce ewidencyjnej Godów na działkach o numerach geodezyjnych:

w wykazie zastosowano oznaczenia:

  • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
  • w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję (znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy),

353/49, 371/52, 370/52, 369/52, 258/53, 368/52 (1038/52, 1039/52), 556/53 (1040/53, 1041/53), 610/53 (1042/53, 1043/53), 611/53 (1044/53, 1045/53), 553/53 (1046/53, 1047/53), 552/53 (1048/53, 1049/53), 551/53 (1050/53, 1051/53), 550/53 (1052/53, 1053/53), 443/53 (1054/53, 1055/53), 444/53 (1056/53, 1057/53), 445/53 (1058/53, 1059/53), 446/53 (1060/53, 1061/53), 206/53 (1062/53, 1063/53), 488/53 (1064/53, 1065/53), 489/53 (1066/53, 1067/53), 490/53 (1068/53, 1069/53), 493/53, 492/53, 491/53, 946/53, 957/53, 958/53, 969/53, 978/53, 546/53, 547/53, 549/53, 772/53, 770/53

oraz na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z koniecznością dokonania:
budowy zjazdu, przebudowy innych dróg publicznych, budowy sieci : 368/52
budowy zjazdów: 556/53, 610/53, 611/53, 553/53, 552/53, 551/53, 550/53, 443/53, 444/53, 445/53, 446/53, 206/53, 488/53, 489/53, 490/53, 493/53, 492/53, 491/53, 946/53, 957/53, 958/53, 969/53, 978/53, 546/53, 547/53, 549/53, 772/53, 770/53

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, pokój 310, w godzinach pracy urzędu pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni po upływie wywieszenia obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, Urzędzie Gminy Godów lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej lub w Biuletynie Informacji Publicznej wskazanych urzędów, do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Wodzisławskiego.

 

z up. STAROSTY

/-/ mgr inż. Tadeusz Skatuła
Wicestarosta

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2021-01-08 Obwieszczenie o decyzji ZRID.pdf
ilość pobrań: 218
Obwieszczenie o decyzji ZRID.pdf 142.19KB zobacz

do góry