Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Ostatnie dni na wniosek o nagrody powiatowe dla sportowców (..)

Ostatnie dni na wniosek o nagrody powiatowe dla sportowców i ludzi kultury

1 Lutego 2022
Ostatnie dni na wniosek o nagrody powiatowe dla sportowców i ludzi kultury

Jeszcze tylko do 4 lutego 2022 r. można składać wnioski o przyznanie Nagród Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury, jak również wnioski o przyznanie Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił dzisiaj nabór wniosków.

Kto i za co może otrzymać sportową nagrodę powiatu?

Nagrodę lub Wyróżnienie Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej mogą otrzymać:

  • Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe;
  • Trenerzy zamieszkali na terenie powiatu wodzisławskiego, prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym;
  • Trenerzy oraz inne osoby zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej.

Nagrody lub Wyróżnienia dla zawodników lub trenerów mogą być przyznawane wyłącznie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach lub dziedzinach sportu, w których, na dzień osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego, działają polskie związki sportowe - zgodnie z wykazem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Nagrodę lub Wyróżnienie można przyznawać za osiągnięcia w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe, międzynarodowe, europejskie federacje sportowe, właściwy dla danego sportu Polski Związek Sportowy, a także przez podmiot prowadzący działalność sportową o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Kto może wnioskować o nagrodę sportową?

Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia lub Nagrody mogą wystąpić:

  • prezydent miasta, burmistrz, wójt gminy z terenu powiatu wodzisławskiego;
  • organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną, prowadząca działalność statutową w zakresie kultury fizycznej na terenie powiatu wodzisławskiego;
  • jednostka organizacyjna lub podmiot, działający na terenie powiatu wodzisławskiego, których przedmiotem działalności statutowej jest kultura fizyczna;
  • kandydat do nagrody lub wyróżnienia albo rodzic lub opiekun prawny kandydata niepełnoletniego.

Szczegóły na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego: kliknij.

do góry