Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Otrzymamy dotację na przebudowę ul. Mszańskiej w (..)

Otrzymamy dotację na przebudowę ul. Mszańskiej w Skrzyszowie

21 Września 2023
Otrzymamy dotację na przebudowę ul. Mszańskiej w Skrzyszowie

Gmina Godów otrzymała wstępną promesę w wysokości 2,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Środki przeznaczone zostaną na zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie".

 

 

- Ul. Mszańska służy wielu naszym mieszkańcom, w jej okolicy powstaję coraz więcej domów, łączy się z drogami gminnymi w sąsiedniej Mszanie, jest coraz częściej używana. Dlatego zapadła decyzja o jej przebudowie. Szukaliśmy możliwości pozyskania  środków zewnętrznych na realizację tego zadania. Cieszy, że się to udało - mówi Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk.

Planowany zakres zadania obejmuje budowę ciągu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej przy ul. Mszańskiej o łącznej długości około 745 mb wraz z zabudową wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych oraz pracami towarzyszącymi. Następnie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej o szerokości 4 m na długości około 842 m tj. od skrzyżowania z ul. 1 Maja w Skrzyszowie do granicy z Gminą Mszana.

Zakres drogowych prac remontowych obejmował będzie prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, dwustronne osadzenie krawężników, wykonanie nowej podbudowy z mieszanki niezwiązanej oraz dwuwarstwową zabudowę nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z wykonaniem poboczy ziemnych i zjazdów indywidualnych z kostki brukowej.

do góry