Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Program "Czyste powietrze" w nowej odsłonie - większe (..)

Program "Czyste powietrze" w nowej odsłonie - większe środki dla osób o niższych dochodach

3 Lutego 2022
Program

25 stycznia tego roku weszły w życie zmiany dotyczące Programu "Czyste Powietrze", realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczą one III części programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku. Zmiany mają ułatwić również sięganie po dotacje.

Nowy, najwyższe poziom dofinansowania

Do tej pory w „Czystym Powietrzu” obowiązywały dwie części programu. Pierwsza - podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł - dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga - podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł - licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Wprowadzenie nowej, trzeciej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy.

Kryterium dochodowe albo ustalone prawo do zasiłku

W pierwszej kolejności - od 25 stycznia 2022 r. - rozpoczął się nabór wniosków nawet o 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wynosi do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie jest dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązuje nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”). Dokument ten oraz zmieniony program jest już dostępny zarówno na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Weź dofinansowanie” - kliknij), jak i na stronach poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r. mają być rozszerzane. Drugi etap prac ma objąć m.in. prefinansowanie wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Ułatwienia dla wszystkich beneficjentów

Zmodyfikowane zostały też niektóre zapisy we wszystkich częściach programu „Czyste Powietrze” i jego załącznikach. Najważniejsze ze zmian, które również weszły w życie 25 stycznia 2022 r., to:

  • uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości,
  • umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,
  • dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu „Czyste Powietrze”,
  • doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.
do góry