Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Przypominamy: 15 września minie termin płatności III (..)

Przypominamy: 15 września minie termin płatności III raty podatku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9 Września 2022
Przypominamy: 15 września minie termin płatności III raty podatku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy w Godowie przypomina, że 15 września mija termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

Wpłat można dokonać


• w formie gotówkowej, czyli wpłata np. w kasie banku, poczty;
• w formie bezgotówkowej, czyli przelewem z rachunku bankowego
na indywidualny rachunek bankowy podatnika wskazany w decyzji podatkowej i zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto może zapłacić podatek za nas?

Art. 62b Ordynacji Podatkowej wskazuje, że zobowiązanie podatkowe może zapłacić:
• członek rodziny - wtedy kwota podatku do zapłaty nie ma znaczenia, można wpłacić każdą kwotę,
• osoba spoza rodziny - gdy kwota podatku do zapłaty nie przekracza 1.000 zł. (tysiąc złotych)
W dokumentach dotyczących wpłaty (na przelewie, czy też bankowym dowodzie wpłaty) , w obu sytuacjach, wyżej wymienionych, musi być jasno wskazane:
• kogo dotyczy wpłata (imię i nazwisko za kogo podatek wpłacamy),
• rodzaj wpłaty ( podatek),
• wskazanie raty podatku (zgodnie z zapisami decyzji podatkowej).
Do rodziny kwalifikujemy następujące osoby: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

do góry