Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Trwa nabór wniosków o socjalne stypendia szkolne

Trwa nabór wniosków o socjalne stypendia szkolne

2 Września 2022
Trwa nabór wniosków o socjalne stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie informuje, iż można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.

 

 

Pomoc materialna przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Termin składania wniosków - do 15 września 2022r.

Szczegóły i wnioski do pobrania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie.

do góry