Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Usługa "Mobilny Urzędnik" w Urzędzie Gminy Godów. (..)

Usługa "Mobilny Urzędnik" w Urzędzie Gminy Godów. Sprawdź, kto może skorzystać z tej usługi

13 Września 2022
Usługa

Urząd Gminy Godów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom gminy o szczególnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności, wieku (powyżej 65 roku życia) lub choroby, mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie, uruchomiła usługę "Mobilny Urzędnik".

 

Zgłoś najpierw potrzebę

Urząd Gminy dla osób, które:

 •  posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,
 • są opiekunami faktycznymi osób zależnych,
 • są opiekunami w ramach pieczy zastępczej,

uruchomił usługę Mobilnego Urzędnika, który pomoże załatwić sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu. By skorzystać z takiej formy wsparcia, należy wcześniej zgłosić taką potrzebę.

Jak zgłosić chęć skorzystania z usługi Mobilnego urzędnika?

O taką pomoc można wystąpić na kilka sposobów:

 1. telefonicznie - Biuro Obsługi Klienta tel. 32 47 65 065,
 2. wysyłając zgłoszenie na adres e-mail:
 3. przez osobę zainteresowaną lub za pośrednictwem osoby zainteresowanej lub za pośrednictwem osoby trzeciej (np. członka rodziny, sąsiada, opiekuna faktycznego)

W zgłoszeniu wystarczy poinformować o potrzebie skorzystania z pomocy Mobilnego urzędnika oraz krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także podać numer telefonu do kontaktu. Następnie pracownik Urzędu Gminy Godów odpowiedzialny za realizację danej sprawy, skontaktuje się z mieszkańcem, by ustalić dogodny termin wizyty i sposób załatwienia sprawy Urzędnik dostarczy bezpośrednio do domu wszystkie potrzebne druki wniosków, pomoże w ich wypełnieniu oraz przyjmie je i zarejestruje w urzędzie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w dniu umówionej wizyty, Klient otrzyma telefoniczne potwierdzenie, z podaniem imion i nazwisk pracowników, którzy będą realizowali usługę, a Mobilny urzędnik przed rozpoczęciem obsługi okaże się legitymacją służbową.

Usługa Mobilnego urzędnika jest bezpłatna

Należy pamiętać ,że wszelkie dokumenty wymagane do załączenia w ramach Usługi klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.

 1. W ramach usługi można uzyskać pomoc w zakresie:

1) z zakresu zadań Referatu Podatków i Opłat:

 1. wypełnianie i przyjmowanie informacji/deklaracji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
 • deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych;
 • informacji o gruntach;
 • informacji o lasach.

2) zadań Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej:

 1. przyjęcie wniosku w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka;
 2. przyjęcie wniosku w sprawie organizacji bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka;

3) zadań Urzędu Stanu Cywilnego:

 1. wydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzycznego z rejestru stanu cywilnego;
 2. przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska;
 3. realizacja usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, uregulowanych przez odrębne przepisy;

4) zadań Referatu Organizacyjnego , Spraw Obywatelskich i Informatyki:

 1. wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy);
 2. zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy (z uwzględnieniem osoby właściciela lokalu);
 3. wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego;
 4. wpis, zmiana, wykreślenie, wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej;
 5. potwierdzanie własnoręczności podpisu.

5) zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska:

 1. przyjęcie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
 2. przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy;
 3. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.

6) z zakresu Referatu Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej:

 1. przyjęcie wniosku o nadanie numeru porządkowego;
 2. przyjęcie wniosku o wydanie warunków wejścia w teren działki gminnej:
 3. przyjęcie wniosku o zajęcie pasa drogowego/umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

7) innych zgłoszeń mieszkańców, co do których wymagana będzie wizyta i pomoc urzędnika


2. W zakresie Usługi mieści się wizyta Mobilnego Urzędnika w miejscu świadczenia usługi, podczas której Mobilny Urzędnik:

 1. udzieli pomocy w wypełnianiu wniosku, deklaracji, informacji lub innego formularza,
 2. udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z Usługą,
 3. dokona wizji lokalnej w terenie, jeśli sprawa tego wymaga,
 4. odbierze wypełnione i podpisane dokumenty, o których mowa w pkt 1 wraz z wymaganymi załącznikami i dostarczy je do kancelarii Urzędu celem rejestracji,

Koordynatorem usługi wyznaczona została Pani Anna Juzek - pracownik Biura Obsługi Klienta.

 

mobilny urzędnik plakat

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-12-27 Zarządzenie nr 0050.184.2021.pdf
ilość pobrań: 212
Zarządzenie nr 0050.184.2021.pdf 476.68KB zobacz
pdf 2021-12-27 certyfikat mobilny urzędnik.pdf
ilość pobrań: 179
certyfikat mobilny urzędnik.pdf 305.89KB zobacz

do góry