Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Uwaga! Informacja o ulgach podatkowych dla przedsiębiorców

Uwaga! Informacja o ulgach podatkowych dla przedsiębiorców

14 Kwietnia 2020

W dniu 14 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Godów wydał zarządzenie w sprawie ulg w zapłacie podatku od nieruchomości dla określonej grupy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Godów, na podstawie którego można uzyskać wydłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości na prostszych warunkach. Szczegóły dostępne poniżej:

Zarządzenie Wójta Gminy Godów nr 0050.44.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie ulg w zapłacie podatku od nieruchomości dla określonej grupy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Godów

 

Ponadto Wójt Gminy Godów informuje o możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z czasowego zawieszenia płatności, czyli odroczenia terminów płatności i rozkładania na raty zobowiązań wobec gminy. Właściciel firmy jest uprawniony do:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku - dotyczy należności podatkowych których termin zapłaty jeszcze nie upłynął,
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
  • umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę - dotyczy sytuacji gdy upłynie termin płatności podatku, a mimo to należność podatkowa nie zostanie uregulowana przez podatnika.

Przyznanie powyższych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych może nastąpić jedynie na wniosek podatnika, po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek (ważny interes podatnika, interes publiczny) oraz warunków zawartych w Załączniku nr 2 Zarządzenia Wójta Gminy Godów nr 0050.78.2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz udzielania ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych.

Do pobrania:

do góry