Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Uwaga rolnicy. Przekraczanie granic jest zabronione

Uwaga rolnicy. Przekraczanie granic jest zabronione

25 Marca 2020
Uwaga rolnicy. Przekraczanie granic jest zabronione

Mając na względzie wprowadzenie ułatwień dla rolników z terenu Gminy Godów, Wójt Gminy Godów zwrócił się z pytaniem do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, jak wygląda sprawa związana z możliwością przekraczania granicy państwa z Republiką Czeską przez rolników, którzy posiadają pola uprawne na terytorium Polski i Czech. Wójt zapytał, czy rolnicy z Polski mogą swobodnie przekraczać granicę, korzystając np. z przejścia Łaziska - Wierzniowice oraz czy w celu przekroczenia granicy potrzebują jakiejś dodatkowe zgody czy pozwolenia.
Wg uzyskanej odpowiedzi, z ustaleń telefonicznych z oficerem dyżurnym Straży Granicznej w Raciborzu wynika, że rolnik nie zostanie wpuszczony na teren Czech, gdyż nie jest w grupie osób uprawnionych. Z drugiej zaś strony, nawet jakby się dostał na teren Republiki Czeskiej, przy wjeździe powrotnym do Polski zostanie skierowany na 14 - dniową kwarantannę.
Wg informacji uzyskanych od Pani Senator RP Ewy Gawęda, przedmiotowe zagadnienie jest procedowane na szczeblu Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie. Zgodnie z przekazaną informacją Śląski Oddział Straży Granicznej podjął w trybie pilnym działania wychodzące (w obecnym stanie prawnym) naprzeciw potrzebom osób posiadających gospodarstwa rolne po stronie państwa sąsiedniego. Powiadomiono także Policję Republiki Czeskiej, która prowadzi i koordynuje podobne działania kontrolne jak obecnie realizowane na terenie RP.
Aby rozwiązanie wprowadzone w Polsce, w odniesieniu do ułatwień w przekraczaniu granicy przez rolników, było skuteczne, powinno być skorelowane z działaniami strony czeskiej i związane z wypracowaniem podobnych rozwiązań na wszystkich granicach wewnętrznych RP. Wg wiedzy uzyskanej w trybie roboczym, informacja przekazana przez Śląski Oddział Straży Granicznej poskutkowała podjęciem tematu przez Prezydium Policji Republiki Czeskiej, która ma się odnieść do propozycji strony polskiej oraz wskazać własne rozwiązania.
Reasumując, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wprowadzenia jednostronnych ułatwień w przekraczaniu polsko - czeskiej granicy państwowej przez rolników. Taką możliwość wykluczają też wprowadzone w Republice Czeskiej ograniczenia związane z możliwością przekraczania granicy państwowej, dlatego wyrażenie zgody w przypadku, o którym mowa, winno nastąpić w ramach polsko - czeskich uzgodnień obustronnych.

W związku z powyższym jeszcze raz apelujemy do rolników! Przekraczanie granic jest zabronione. W przypadku zaś powrotu z terytorium Czech do Polski, na rolnika zostanie nałożona 14-dniowa kwarantanna.

Wójt Gminy Godów
(-) Mariusz Adamczyk

do góry