Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Ważne zmiany w uchwałach dotyczących gospodarki odpadami (..)

Ważne zmiany w uchwałach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi

17 Stycznia 2020

Obecnie stawka za wywóz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie wynosi 18,00 zł od osoby. Natomiast stawka opłaty za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosi 40,00 zł. W pierwszym kwartale tego roku gmina ogłosi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych na terenie Gminy Godów, następnie zostanie podpisana nowa umowa z wyłonioną w drodze przetargu firmą komunalną, która to umowa będzie obowiązywała od 01.08.2020 r.

 

W związku z powyższym, stawki opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi do końca lipca 2020 roku pozostaną bez zmian, natomiast od 01.08.2020 r. stawki ulegną prawdopodobnie zmianie.

Z uwagi na zmianę ustawy, od dnia 01.08.2020 r. będzie wchodził w życie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Godów oraz inne uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi, a do najważniejszych dla mieszkańców zmian należy zaliczyć:

  • usunięcie z deklaracji możliwości zadeklarowania wyłącznego odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - każdy mieszkaniec z racji ustawy będzie zobligowany do prowadzenia segregacji odpadów. Ulegną zmianie wzory deklaracji, każdy mieszkaniec będzie zobowiązany do zbiórki selektywnej odpadów komunalnych, a względem osób, które nie będą prowadziły segregacji będą wszczynane postępowania administracyjne i naliczane opłaty karne. Stawka „karna” może stanowić 2 - 4 krotność stawki podstawowej.
  • wprowadzenie do regulaminu możliwości odbioru odpadów tekstylnych w PSZOK-ach
  • określenie w regulaminie nowych wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach; dla osób którzy zdeklarują kompostowanie bioodpadów będą udzielane ulgi w postaci obniżenia stawki opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, jednakże wówczas nie będą odbierane bioodpady sprzed posesji przy zachowaniu możliwości odbierania bioodpadów wyłącznie na PSZOK-u
  • wydłużenie okresu dwukrotnego odbierania bioodpadów do listopada każdego roku.

 

Zmiany na PSZOK:
wprowadzenie drugiego dnia odbioru odpadów komunalnych:
- środa od godz. 11.00 - 17.00
- sobota od godz. 8.00 - 14.00

 

Należy również dodać, iż ustawodawca nie wprowadził możliwości udzielania ulg i obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców, którzy opalają budynki gazem i nie wytwarzają odpadów w postaci popiołów paleniskowych.

 

do góry