Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie (..)

Wynik przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym

6 Lipca 2022

W dniu 28 czerwca 2022r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie www.godow.pl został zamieszczony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.
W ogłoszeniu o konsultacjach podano sposoby zgłaszania opinii do przedmiotu konsultacji, tj. drogą elektroniczną na adres gmina@godow.pl z zapisem w temacie wiadomości „Konsultacje” lub pisemnie w Referacie Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów pokój nr 8 w terminie do dnia 4 lipca 2022 r.

We wskazanym powyżej terminie nie wpłynęła żadna opinia w przedmiocie konsultacji.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

W związku z powyższym konsultacje uległy zakończeniu.


Godów, dnia 5 lipca 2022 r.

Wójt Gminy Godów
/-/ mgr inż. Mariusz Adamczyk

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Konsultacje z jednostkami pożytku publicznego
pdf 2022-07-06 wyniki konsultacji
ilość pobrań: 127
wyniki konsultacji 56.2KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry