Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Zasiłki celowe na usuwanie szkód

Zasiłki celowe na usuwanie szkód

29 Czerwca 2020
Zasiłki celowe na usuwanie szkód

Szanowni mieszkańcy Gminy Godów

W ostatnim czasie dochodzi do obfitych i intensywnych opadów atmosferycznych, co skutkuje wystąpieniem powodzi oraz podtopień błyskawicznych, zalewających domostwa i posesje. Jeżeli wskutek tego typu zdarzeń w gospodarstwach domowych (w budynkach mieszkalnych czy podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) dochodzi do szkód powodujących, że rodziny lub osoby znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, stanowi to przesłankę do ubiegania się o zasiłek celowy w wysokości do 6 000 zł. Ponadto, w zależności od skali zniszczenia w gospodarstwie domowym, pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 200 000 zł, a w przypadku budynków gospodarczych w łącznej kwocie nie przekraczającej 100 000 zł.

W związku z powyższym, jeżeli wskutek zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej, w gospodarstwie domowym na terenie Gminy Godów (w domu, budynku mieszkalnym, gospodarczym, podstawowym wyposażeniu gospodarstwa) wystąpią szkody, o których mowa wyżej, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie tego typu incydentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie, tel. 32 47 27 733 lub 32 47 67 011. Po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy przedmiotowe szkody należy zgłaszać pod numerem telefonu 669 289 104.

Z poważaniem

Wójt Gminy Godów
(-) Mariusz Adamczyk

do góry