Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Zawiadomienie o wyłożeniu projektu uchwały w sprawie (..)

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu uchwały w sprawie obwodów łowieckich

3 Listopada 2021
OBWIESZCZENIE
z dnia 28 października 2021r.
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020r. poz. 1683 z późn. zm.)

informuje się

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej "projektem", a także o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Projekt będzie dostępny do publicznego wglądu od dnia 4 listopada 2021r.

  • w siedzibie Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice, pokój nr 517, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl w zakładce: Strona główna - > Plan rozwoju - > Obszary wiejskie - > programy, plany - >Obwody łowieckie.

Uwagi do projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały wraz z dokumentem potwierdzającym jego prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania nieruchomości.

Uwagi do projektu mogą być skladane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich ul. Ligonia 37, 40-037 Katowice

lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021r. poz. 670 z późn. zm), skrytka ePUAP:/UMWSL/skrytka, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w terminie 21 dni od dnia wyłożenia projektu do publicznego wglądu i umieszczenia go na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tj do 24 listopada 2021 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Śląskiego.

Uwagi złożone po wpływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

do góry