Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Aktualności/Zmiana czasu pracy Urzędu Gminy Godów - od 19.10.2020

Zmiana czasu pracy Urzędu Gminy Godów - od 19.10.2020

14 Października 2020
Zmiana czasu pracy Urzędu Gminy Godów - od 19.10.2020

W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy Godów w czasie zagrożenia epidemicznego (koronawirus), uległy zmianie zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Godów. Zmiany obowiązują od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

 

 

Podstawowe zalecenia i rekomendacje dla mieszkańców Gminy Godów - klientów urzędu:

 1. Usilnie rekomenduje się wykorzystywanie zdalnych, alternatywnych form kontaktu z Urzędem, to jest drogą telefoniczną, drogą korespondencyjną, w tym za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą elektroniczną poprzez system SEKAP lub ePUAP.
 2. Korespondencję papierową zaleca się wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do urzędu.
 3. Rekomenduje się regulowanie płatności i należności publicznoprawnych w formie bezgotówkowej przelewem bankowym (elektronicznie) na określony rachunek bankowy.
 4. Sprawy niezbędne, wymagające bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie Urzędu, będą możliwie do załatwienia po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu spotkania.
 5. Do spraw niezbędnych, o których mowa wyżej, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
 • rejestracji stanu cywilnego,
 • ewidencji ludności dowodów osobistych,
 • świadczenia usług komunalnych,
 • administracji architektoniczno-budowlanej,
 • ochrony środowiska,
 • korzystania z wód,
 • stosunku pracy,
 • podatków i opłat,
 • realizacji Planu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Usilnie apeluje się, by w przypadku złego samopoczucia, kaszlu, kataru, gorączki lub innych objawów grypopodobnych lub choroby COVID-19, bezwzględnie rezygnować z osobistej wizyty w Urzędzie. W tym przypadku zaleca się pilny kontakt z lekarzem rodzinnym lub z powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną.

Z dniem 19 października 2020 r. Urząd Gminy Godów będzie czynny w dni robocze, w następujących w godzinach:

 1. w poniedziałek w godzinach od 7.00 do 12.30 i od 13.00 do 17.00,
 2. od wtorku do czwartku w godzinach od 7.00 do 12.30 i od 13.00 do 15.00,
 3. w piątek w godzinach od 7.00 do 12.30 i od 13.00 do 14.00.

Przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - według określonych zasad. 
Warunkiem skorzystania z możliwości bezpośredniej obsługi jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty z pracownikiem danego biura. W celu umówienia spotkania w Urzędzie Gminy Godów prosi się o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 32 476 50 65, w. 10. Rozmowa zostanie przekierowana do właściwej komórki organizacyjnej.

Obsługa osobista klientów, celem bezpośredniego załatwiania spraw niezbędnych, odbywa się na parterze budynku Urzędu Gminy Godów, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, na stanowiskach oddzielonych od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Apeluje się, ażeby ograniczać bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu poprzez zachowanie bezpiecznej odległości od pracowników (minimum 1,5 metra).

W trakcie osobistej wizyty w Urzędzie, każdy klient musi mieć założoną maseczkę ochronną oraz zachowywać bezpieczną odległość od innych osób, z tym że dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi klientów.

Prosimy klientów o zachowanie poniższych zasad:

 • na spotkanie należy przybyć punktualnie,
 • klienci oczekujący na wejście przed budynkiem Urzędu zobowiązani są do zachowania odpowiednich, bezpiecznych odległości,
 • aby wejść do budynku, należy zasłonić nos i usta,
 • po wejściu do budynku Urzędu obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk,
 • przy stanowisku obsługi znajdować się może tylko 1 klient (nie dotyczy opiekunów/kuratorów osób niepełnosprawnych, starszych oraz małoletnich) oraz pracownik/pracownicy Urzędu,
 • na terenie Urzędu klient może poruszać się tylko w obecności pracownika biura związanego z przedmiotem wizyty,
 • po załatwieniu sprawy należy natychmiast opuścić budynek Urzędu - do wyjścia klienta odprowadzi pracownik urzędu.

Na terenie urzędu wyznaczone jest miejsce, przegrodzone przesłonką pleksi, służące do kontaktów mieszkańców z pracownikami. Stanowisko jest na bieżąco dezynfekowane.

W dalszym ciągu przy wejściu do budynku Urzędu umieszczona jest „skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu ) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.

Przypominamy podstawową listę kontaktową do urzędu:

 • telefonicznie +48 32 47 65 065 wew. 10 - Biuro Obsługi Klienta
  +48 32 47 65 100 wew. 22 - sekretariat
  +48 32 47 65 065 wew. 13 - Urząd Stanu Cywilnego
 • przez e-mail -
 • przez platformę ePUAP

 
Wójt Gminy
(-) Mariusz Adamczyk

do góry