Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Bezpieczeństwo ratuje życie! - akcja prewencyjna KRUS

Bezpieczeństwo ratuje życie! - akcja prewencyjna KRUS

27 Grudnia 2019

Środowisko pracy rolnika w porównaniu z innymi zawodami jest bardzo specyficzne. Różnorodność prac, które musi wykonywać rolnik sprawia, ze jest on narażony na szereg niebezpiecznych, szkodliwych czynników.

W 2019 r. zgłoszono do PT KRUS w Rybniku 9 wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym, o 4 mniej niż w 2018 r.

Do wypadków przy pracy rolniczej w naszym regionie dochodzi najczęściej w wyniku upadku osób, ta grupa stanowi 66,67% zgłoszonych wypadków. Jest to spowodowane głównie złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, niezachowaniem ostrożności czy też stosowaniem niewłaściwego obuwia. 2 wypadki dotyczyły zetknięcia się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami a 1 wypadek pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń.

Przypomina się, iż wypadek należy zgłosić niezwłocznie, do 14 dni bez zbędnej zwłoki. Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

 • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
 • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
 • wskazać świadków wypadku;
 • dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
 • dzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

W celu dodatkowego wzmocnienia przekazu działań prewencyjnych, a także mając na uwadze przynależność KRUS do Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA, którego celem jest rozszerzenie i promowanie zabezpieczenia społecznego na całym świecie, Kasa przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Strategię Wizji Zero. Głównym celem Strategii jest zmniejszanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. W ramach wdrożenia międzynarodowej Strategii Wizji Zero w polskim sektorze rolniczym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała w 2019 roku Przewodnik dla Rolników Indywidualnych (dostępny na stronie www.krus.gov.pl).

Zawiera on szereg szczegółowych pytań, które mogą pomóc w dokonaniu oceny stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Pytania te nawiązują do 7 Złotych Zasad Wizji Zero, a odpowiedzi odnoszą się do 4 kolorów: zielonego, żółtego, czerwonego i szarego - każdy z nich ma znaczenie, gdyż determinuje poziom realizacji danego działania.

Wizja Zero podkreśla wagę trzech filarów pracy człowieka: zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu w miejscu pracy. Zastosowanie 7 Złotych Zasad pomaga przygotować środowisko pracy w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

7 Złotych Zasad:

 1. Przejmij inicjatywę - zaangażuj się.
 2. Zidentyfikuj zagrożenia - kontroluj ryzyko.
 3. Zdefiniuj cele - stwórz program.
 4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy - bądź dobrze zorganizowany.
 5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie:
  maszyny, narzędzia i stanowiska pracy.
 6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie.
 7. Daj dobry przykład i motywuj innych.


Strategia Wizji Zero opiera się na przekonaniu, że każdemu wypadkowi można zapobiec, jeśli zostaną podjęte odpowiednie kroki. Możliwe jest przygotowanie środowiska pracy w taki sposób, aby nie dopuścić do utraty życia ani zdrowia.

 

do góry