Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Informacja Wójta Gminy Godów do oferty realizacji zadania (..)

Informacja Wójta Gminy Godów do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2 Sierpnia 2021

Na podstawie zapisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z dnia 25 lipca 2021 r. organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia „Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej”, Wójt Gminy Godów uznał za celową realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ratownictwa i ochrony ludności.
W związku z powyższym przedmiotową ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej;
b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Godów;
c) na stronie internetowej Gminy Godów - www.godow.pl,
w celu umożliwienia zgłaszania uwag do oferty.

Uzasadnienie:
Oferta Stowarzyszenia „Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej” realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ratownictwa i ochrony ludności mieści się w katalogu zadań priorytetowych ujętych w rozdziale 6 Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, przyjętym uchwałą nr XXVI/157/2020 Rady Gminy Godów z dnia 26 listopada
2020 r.

Oferta została złożona na formularzu według załącznika nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).
Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej Gminy Godów - www.godow.pl, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Referacie Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów - pok. nr 7 i 8, tel. 32 476 50 65 wew. 37 lub na adres mailowy edukacja@godow.pl.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego oraz formularz do zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajduje się poniżej.

Zastępca Wójta
/-/ mgr inż. Tomasz Kasperuk

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Zdrowie
pdf 2021-08-02 informacja do oferty własnej Krajowy Sztab Ratownictwa.pdf
ilość pobrań: 220
informacja do oferty własnej Krajowy Sztab Ratownictwa.pdf 250.1KB zobacz
pdf 2021-08-02 oferta realizacji zadania publicznego Krajowy Sztab Ratownictwa.pdf
ilość pobrań: 241
oferta realizacji zadania publicznego Krajowy Sztab Ratownictwa.pdf 2.06MB zobacz
pdf 2021-08-02 KRS Krajowy Sztab Ratownictwa.pdf
ilość pobrań: 236
KRS Krajowy Sztab Ratownictwa.pdf 2.45MB zobacz
doc 2021-08-02 formularz_uwag_małe_granty 2021.doc
ilość pobrań: 118
formularz_uwag_małe_granty 2021.doc 20.5KB -

do góry