Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Informacja dotycząca anonimów wpływających do urzędu

Informacja dotycząca anonimów wpływających do urzędu

23 Grudnia 2019

Do Urzędu Gminy wpływa coraz więcej anonimów dot. skarg i wniosków w których autorzy domagają się reakcji organów gminy na stawiane przez nich niejasne pytania lub wnioski czy oskarżenia.
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Przypominamy, że Urząd nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi osobie, która nie przedstawia swoich danych. Ponadto osoba taka nie może być stroną postępowania administracyjnego i nie może być informowana o czynnościach podejmowanych przez Urząd.
Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad, które umożliwią sprawne i szybkie załatwianie spraw mieszkańców.

(-) Wójt Gminy

Mariusz Adamczyk

do góry