Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Informacja o wydanej decyzji środowiskowej

Informacja o wydanej decyzji środowiskowej

17 Sierpnia 2022

W związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. , poz. 1029) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2022r wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„ Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaziskach przy ulicy Wierzniowickiej”
Wydana decyzja jest do wglądu w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój 23, w Urzędzie Gminy Godów.


Decyzja została zarejestrowana w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie tj. www.ekoportal.gov.pl oraz została umieszczona w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko pod adresem http://bazaoos.gdos.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zastaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Godów w miejscowości Łaziska, a także na stronie internetowej www.godow.bip.net

 

 

Zastępca Wójta Gminy Godów

/ / mgr inż. Tomasz Kasperuk

 

 

 

do góry