Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Informacja o wydaniu decyzji

Informacja o wydaniu decyzji

15 Czerwca 2022

W związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. , poz. 2373) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735z późn. zm.) Wójt Gminy Godów zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2022r wydano decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą :
„56063_KRY_GODOW_SKRZYSZOW76” budowa instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej sieci T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości Skrzyszów na działce nr 1937/68 obręb: 0002 Skrzyszów
Wydana decyzja jest do wglądu w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój 23, w Urzędzie Gminy Godów.


Decyzja została zarejestrowana w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie tj. www.ekoportal.gov.pl oraz na stronie internetowej www.godow.bip.net.pl

Niniejsze obwieszczenie zastaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Godów w miejscowości Skrzyszów, a także na stronie internetowej www.godow.bip.net.pl

 

 

 


Zastępca Wójta Gminy Godów


/-/ mgr inż. Tomasz Kasperuk

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-06-20 decyzja.pdf
ilość pobrań: 157
decyzja.pdf 191.49KB zobacz

do góry