Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej - "Budowa hali (..)

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej - "Budowa hali produkcyjno-biurowej dla Firmy "Capek" Sp. z o.o.

16 Listopada 2022

W związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. , poz. 1029) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000) Wójt Gminy Godów zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2022r wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa budynku magazynowego przy Al. Jana Pawła II w Skrzyszowie na działkach 476/14, 552/70, 342/20, 344/20, 346/23, 348/23, 350/27, 505/24, 503/71, 453/71, 501/27, 496/27, 493/70, 445/77, 492/70 i 491/19 obręb Skrzyszów”

Wydana decyzja jest do wglądu w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój 23, w Urzędzie Gminy Godów.

Decyzja została zarejestrowana w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie tj. www.ekoportal.gov.pl oraz została umieszczona w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko pod adresem http://bazaoos.gdos.gov.p

Niniejsze obwieszczenie zastaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Godów w miejscowości Skrzyszów, a także na stronie internetowej www.godow.bip.net

Zastępca Wójta Gminy Godów

 / / mgr inż. Tomasz Kasperuk

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2022-11-16 decyzja 2022.pdf
ilość pobrań: 214
decyzja 2022.pdf 423.68KB zobacz

do góry