Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego (..)

Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Godów w roku 2020

12 Listopada 2020

Na podstawie zapisów Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, po zapoznaniu się z protokołem z dnia 05 listopada 2020 r. z posiedzenia Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Godów w roku 2020 - Wójt Gminy Godów Zarządzeniem nr 0050.146.2020 z dnia 10 listopada 2020 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy "Diament" z siedzibą w Godowie ul. 1 Maja 93, pod tytułem: „Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Godów w Beskidy w ramach profilaktyki z zakresu uzależnień poprzez promowaniesportu i aktywnych form spędzania wolnego czasu” oraz określił wysokość dotacji na kwotę 4.000,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

do góry