Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego (..)

Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwie Skrbeńsko w roku 2022

27 Stycznia 2022

Wójt Gminy Godów informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwie Skrbeńsko w roku 2022:
na podstawie zapisów Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, po zapoznaniu się z protokołem z dnia 21 stycznia 2022 r. z posiedzenia Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwie Skrbeńsko w roku 2022 - Wójt Gminy Godów Zarządzeniem nr 0050.21.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko - zadanie publiczne pod tytułem: Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwie Skrbeńsko w 2022 roku. Wysokość dotacji na realizację zadania publicznego została określona na kwotę 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Edukacja
pdf 2022-01-27 informacja wójta o wyborze oferty upowszechnianie kultury fizycznej 2022 Skrbeńsko.pdf
ilość pobrań: 111
informacja wójta o wyborze oferty upowszechnianie kultury fizycznej 2022 Skrbeńsko.pdf 256.44KB zobacz
pdf 2022-01-27 Zarządzenie wybór oferty Skrbeńsko 2022 kultura fizyczna podpisany.pdf
ilość pobrań: 103
Zarządzenie wybór oferty Skrbeńsko 2022 kultura fizyczna podpisany.pdf 227.89KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry